Jarosław Sellin o stosunku Ukraińców do Polaków

16.11.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem International Republic Institute (IRI), narodem, który Ukraińcy darzą sympatią jest właśnie Polska, do której uczucia określane jako “bardzo ciepłe” i “ciepłe” ma 58% badanych. Uczucia „neutralne” wyraziło 35 % badanych. Z kolei „zimne” i „bardzo zimne” zadeklarowało zaledwie  4% ankietowanych. Wśród krajów z największą sympatią znalazły się jeszcze Białoruś, Kanada i Litwa. Pozytywne uczucia względem Białorusinów wyraziło łącznie 52% badanych (10% „bardzo ciepłe”, 42% „ciepłe”). Za Białorusią uplasowała się Kanada z wynikiem 50% (12% „bardzo ciepłe, 38% ciepłe). Bardzo zbliżone wyniki do Kanady odnotowała Litwa – podobnie jak Kanadę, również Litwę odbiera ciepło lub bardzo ciepło 50% Ukraińców, przy czym bardzo ciepło oceniło ją 11% ankietowanych (o 1 p.p. mniej niż Kanadę), a ciepło 39% badanych (a więc o 1 p.p. więcej niż Kanadę).

Wśród krajów o najniższej sympatii wśród Ukraińców zdecydowanym liderem jest Rosja (26% „neutralne”, 24% „zimne”, 27% „bardzo zimne”).

Badanie zostało przeprowadzone przez GFK Ukraine w imieniu Centre of Insights in Survey Research. Sondaż przeprowadzono na terenie całej Ukrainy (z wyjątkiem okupowanych terytoriów Krymu i Donbasu) od 9 czerwca do 7 lipca 2017 r. Wysondowano odpowiedzi 2400 stałych mieszkańców Ukrainy w wieku 18 lat i starszych uprawnionych do głosowania i reprezentatywnych dla ogółu ludności według płci, wieku i regionu zamieszkania. Ankieta została sfinansowana przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

 

 

Share The Facts
Jarosław Sellin
wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego

 

Dysponujemy badaniami, które pokazują, że w narodzie ukraińskim sympatia do Polski i Polaków jest największa, nie ma narodu i państwa, które jest odbierane z większą sympatią niż Polska i Polacy.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.