Jarosław Sellin o Żydach w przedwojennej Warszawie

04.04.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według Drugiego Powszechnego Spisu Ludności z 1931 r. w Warszawie mieszkało 938 077 ludzi, a w tym 336 647 osób “wyznania mojżeszowego”. Jako swój pierwszy język 313 611 osób określiło jidysz, a 19 743 hebrajski. W 1938 r., według szacunków Wydziału Statystycznego Zarządu Miejskiego w m. st. Warszawie, ludność miasta wyniosła 1 265 000 osób, w tym 368 000 mniejszości żydowskiej.

Stolica Polski nie stanowiła jednak liczbowo największego skupiska miejskiej ludności żydowskiej na świecie. Jakkolwiek, w 1931 r. w Jerozolimie mieszkało wówczas tylko 24 795 osób identyfikujących się jako Żydzi, tak w Nowym Jorku, już w samym 1918 r. mniejszość żydowską szacowano na 1 500 000 osób, w 1920 r. na  1 643 000 [str. 208] , a w 1930 r. szacowano, że liczba Żydów mieszkających w Nowym Jorku waha się pomiędzy 1 825 000 a 1 877 000 osób [str. 210-211].

W związku z tym, że w w latach trzydziestych w Nowym Jorku żyło więcej Żydów niż w Warszawie, wypowiedź wiceministra Jarosława Sellina uznajemy za FAŁSZYWĄ.

Share The Facts
Jarosław Sellin
Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego


Więcej niż w Nowym Jorku i jeszcze wówczas w Jerozolimie, mieszkało ludzi pochodzenia żydowskiego w Warszawie właśnie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.