Jarosław Zieliński o podwyżkach dla policjantów

Jarosław Zieliński udzielił wywiadu portalowi wPolityce.pl, który został opublikowany 5 września. W rozmowie wiceminister poruszył temat podwyżek dla policjantów za rządów koalicji PO-PSL oraz PiS.

Sprawdzone wypowiedzi

Jarosław Zieliński

Koalicja PO- PSL przez 8 lat nie wprowadzała żadnych podwyżek [dla policjantów].

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W 2015 r. poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Warzecha złożył interpelację nr 34506 w sprawie podwyżki płac w Policji. W odpowiedzi na nią Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaznacza, iż od 1 stycznia 2009 r. przeciętnie miesięczne uposażenie funkcjonariuszy łącznie z nagrodą roczną wzrosło o 9%, czyli 333 zł. Wiązało się to ze wzrostem kwoty bazowej, którą określa ustawa budżetowa, z 1493,42 zł do 1523,29 zł oraz z realizacją ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”.

Ponadto od 1 stycznia 2012 r. wzrósł tzw. “mnożnik” kwoty bazowej z 2,65 do 2,87 co spowodowało wzrost przeciętnego wynagrodzenia wraz z nagrodą roczną o 335 zł.

W związku z powyższymi danymi wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Jarosław Zieliński
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji


Koalicja PO- PSL przez 8 lat nie wprowadzała żadnych podwyżek [dla policjantów].

Jarosław Zieliński

Przypomnę, że pierwsza podwyżka [za rządów PiS] była wprowadzona już od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 202 zł na każdy etat funkcjonariusza.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Przyjęty Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów z dnia 11 stycznia 2016 r. podnosi tzw. “mnożnik” kwoty bazowej z 2,87 do 3,01. Sama kwota bazowa dla funkcjonariuszy nie została podniesiona w ustawie budżetowej na rok 2016 i wynosiła 1523,29 zł, tak samo jak w roku poprzednim. Oznacza to, iż przeciętne miesięczne uposażenie wzrosło o 202 zł bez nagrody rocznej i o 219 zł z jej uwzględnieniem.

Biorąc pod uwagę powyższe dane wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Warto również znaczyć, iż przytoczone słowa Jarosława Zielińskiego były wypowiedziane w związku z planowaną podwyżka dla funkcjonariuszy, która obowiązywać ma od 1 stycznia 2019 r. i wynieść średnio 309 zł.

Share The Facts
Jarosław Zieliński
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji


Pierwsza podwyżka [za rządów PiS] była wprowadzona już od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 202 zł na każdy etat funkcjonariusza.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >