Jarosław Zieliński o podwyżkach dla policjantów

06.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W 2015 r. poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Warzecha złożył interpelację nr 34506 w sprawie podwyżki płac w Policji. W odpowiedzi na nią Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaznacza, iż od 1 stycznia 2009 r. przeciętnie miesięczne uposażenie funkcjonariuszy łącznie z nagrodą roczną wzrosło o 9%, czyli 333 zł. Wiązało się to ze wzrostem kwoty bazowej, którą określa ustawa budżetowa, z 1493,42 zł do 1523,29 zł oraz z realizacją ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”.

Ponadto od 1 stycznia 2012 r. wzrósł tzw. “mnożnik” kwoty bazowej z 2,65 do 2,87 co spowodowało wzrost przeciętnego wynagrodzenia wraz z nagrodą roczną o 335 zł.

W związku z powyższymi danymi wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Jarosław Zieliński
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji


Koalicja PO- PSL przez 8 lat nie wprowadzała żadnych podwyżek [dla policjantów].

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.