Jarosław Zieliński w Radiu ZET

10.07.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Badania dotyczące procentu zachować pedofilskich wśród homoseksualistów są bardzo nieliczne. Wg autorów publikacji A Profile of Pedophilia: Definition, Characteristics of Offenders, Recidivism, Treatment Outcomes, and Forensic Issues udział homoseksualistów wśród pedofilów stanowi od 9%  do 40%. Autorzy podkreślają jednak, że wyniki te nie oznaczają większej skłonności homoseksualistów do molestowania dzieci. Są jedynie stwierdzeniem, że znaczny odsetek pedofilów w stosunku do dzieci przejawia orientację homoseksualną czy biseksualną.

Na szereg badań mających potwierdzać tezę o dominującym homoseksualizmie wśród pedofilów powołuje się Gość Niedzielny.  Wg Badań Kurta Freunda z 1992 roku na 11 heteroseksualnych pedofilów przypada jeden o orientacji homoseksualnej.

Rozstrzygające wydaje się jednak stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z 2006 roku według którego:

Przypisywanie osobom homoseksualnym szczególnej – w porównaniu do heteroseksualnych – skłonności do seksualnego wykorzystania dzieci stanowi  nieuprawnione nadużycie, a rozpowszechnianie skojarzenia między homoseksualnością a pedofilią jest domeną ludzi nieświadomych i niekompetentnych bądź też uprzedzonych do ludzi homoseksualnych i sprzeciwiających się prawom obywatelskim tych osób. Podtrzymywanie społecznego przekonania o szczególnej skłonności osób homoseksualnych do seksualnego wykorzystywania dzieci jest krzywdzące dla homoseksualnej części społeczeństwa, przyczynia się do niezwykłej trwałości uprzedzeń wobec tych osób i utrudnia pełne funkcjonowanie psychologiczne homoseksualnych.

 

Poniżej znajduje się oświadczenie Kampanii Przeciw Homofobii. Przeczytaj.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.