Joachim Brudziński – Radio Zet

Gościem Moniki Olejnik był Joachim Brudziński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Demagog sprawdza słowa polityka odnośnie sprawy SKOK-ów:

„Wiem pani redaktor, że jeden ze SKOK-ów rzeczywiście, tak zwany SKOK Wołomin, który nie był pod nadzorem Krajowej Kasy SKOK-ów ma olbrzymie problemy, dlaczego, dlatego że na czele tej, no przecież pani też redaktor wie bardzo dobrze, że poszczególne SKOK-i są autonomicznymi, że tak powiem, instytucjami finansowymi i wspomniany SKOK Wołomin, ten sam, któremu Hanna Gronkiewicz-Waltz dała olbrzymie zlecenia na budowę tych tzw. tarasów nadwiślańskich, czy nabrzeża wiślanego, który wpędził członków tejże kasy Wołomin w olbrzymie perturbacje finansowe, na czele tego SKOK-u stali byli funkcjonariusze Wojskowych Służb Informacyjnych, czyli informacji, która jest pod specjalnym parasolem ochronnym obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Więc są nieprawidłowości, przyznaję, również w tej sferze SKOK-ów.”

Sprawdzone wypowiedzi

Joachim Brudziński

Wiem pani redaktor, że jeden ze SKOK-ów rzeczywiście, tak zwany SKOK Wołomin, który nie był pod nadzorem Krajowej Kasy SKOK-ów ma olbrzymie problemy

Fałsz Ukryj uzasadnienie

SKOK Wołomin był pod nadzorem Krajowego SKOK-u o czym świadczy Art. 5 ust. 1 statutu tego organu i nadal widnieje w wyszukiwarce placówek. W wydanym komunikacie Krajowej Kasy możemy przeczytać jedynie, że nie jest ona odpowiedzialnym podmiotem właściwym w sprawach roszczeń członków SKOK Wołomin, co podkreśla niezależność finansową, lecz nie świadczy o braku nadzoru.

Joachim Brudziński

poszczególne SKOK-i są autonomicznymi, że tak powiem, instytucjami finansowymi

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Wedle ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i późniejszymi jej nawelizacjimi każdy SKOK jest podległy Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (Art. 41 ust. 2; Art. 5), w dziedzinach, które nadmienione są w Art. 44 ust. 2. Jednakże w świetle prawa każdy SKOK jednocześnie sam tworzy własny zarząd i radę nadzorczą (Rozdział 3 ww. ustawy) oraz sam musi uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (Art. 7 ust. 1), aby zostać włączony w skład Krajowego SKOK-u.

Joachim Brudziński

wspomniany SKOK Wołomin, ten sam, któremu Hanna Gronkiewicz-Waltz dała olbrzymie zlecenia na budowę tych tzw. tarasów nadwiślańskich, czy nabrzeża wiślanego

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Przetarg na przebudowę lewobrzeżnego bulwaru warszawskiej Wisły wygrała spółka akcyjna Hydrobudowa Gdańsk. SKOK Wołomin nie był zaangażowany w tą inwestycję bezpośrednio.

Należy zwrócić jednak uwagę na powiązania osób, które były związane ze SKOK Wołomin i Hydrobudową Gdańsk, Piotra Polaszczyka, który był członek rady nadzorczej SKOK WOŁOMIN od 18.08.2010 do 19.09.2012, a później członkiem rady nadzorczej HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A od 31.08.2012 do 03.07.2014  oraz Krzysztofa Józefa Werelicha członka rady nadzorczej HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A od 31.08.2012 do 15.01.2014.

 

Joachim Brudziński

na czele tego SKOK-u [Wołomin] stali byli funkcjonariusze Wojskowych Służb Informacyjnych

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacjami, do których udało nam się dotrzeć, należy wymienić dwie osoby powiązane ze SKOK  Wołomin oraz WSI:

  1. Piotr Polaszczyk

-członek rady nadzorczej SKOK WOŁOMIN od 18.08.2010 do 19.09.2012

-członek rady nadzorczej HYDROBUDOWA GDANSK S.A od 31.08.2012 do 03.07.2014

    2. Krzysztof Józef Werelich

-członek rady nadzorczej HYDROBUDOWA GDANSK S.A od 31.08.2012 do 15.01.2014

Nazwisko Polaszczyk Piotr jak i Krzysztof Werelich występują wielokrotnie w Raporcie z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Osoby te zostały wspomniane jako jedne z zaangażowanych w nielegalną działalność Fundacji “Pro Civili”. Prezesem Zarządu Fundacji był Krzysztof Werlich a Dyrektorem Generalnym Elżbieta Polaszczyk. Radę Fundacji tworzyli: przewodniczący Piotr Polaszczyk (do sierpnia 1995 r. oficer WSI), Beata Werlich, Krzysztof Kostrzewski, gen. Stanisław Świtalski oraz Marek Olifierczuk  (współpracownik prowadzony przez Piotra Polaszczyka).

 Panowie Polaszczyk i Werelich współpracowali razem jeszcze w spółce I.L.R INVEST sp. z o.o. (P.Polaszczyk nadal w radzie nadzorczej) oraz w P.R.KRUSZ sp. z o.o.

Nietrudno dostrzec jeszcze wiele powiązań łączących SKOK Wołomin,Hydrobudowę Gdańsk z Panami Polaszczyk i Werelich. Między innymi Pan Krzysztof Werelich  był do 03.07.2014 roku członkiem zarządu klubu piłkarskiego GKP Targówek, aktualnie grającego w III lidze łódzko-mazowieckiej,który jeszcze w sezonie 2013/2014 nosił nazwę GKP Targówek „SKOK Wołomin” i jego głównym sponsorem był właśnie SKOK Wołomin.

GKP Targówek także było organizatorem oraz uczestnikiem VI Międzynarodowego Turnieju o Puchar Prezesa SKOK-u Wołomin.

GŁÓWNE ŹRÓDŁO:
Raport o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67. ust. 1 pkt 1 – 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. „Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego” oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >