Joachim Brudziński w Rozmowie dnia

25.02.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Prawdą jest, że kandydat PiS wygrał dwukrotnie większą liczbą głosów.

Czesław Ryszka (KW Prawo i Sprawiedliwość) uzyskał 8541 głosy, natomiast Michał Gramatyka (KW Platforma Obywatelska RP) uzyskał 4452 głosy, co stanowi 52% wyniku kandydata PiSu. (wyniki)

Manipulacją jest natomiast stwierdzenie, że okręg wyborczy nr 75 (obejmujący powiaty Tychy, Mysłowice i powiat bieruńsko-lędziński) jest matecznikiem Platformy Obywatelskiej i terenem “bardzo zasobnym”.

Poniższe zestawienia wyników wyborów parlamentarnych w latach 2001, 2005, 2007 i 2011, oraz wyborów prezydenckich w latach 2005 i 2011 dla każdego z tych powiatów pokazuje co następuje:

  • w powiecie bieruńsko-lędzińskim PiS w analizowanym okresie osiąga wyniki bardzo zbliżone do PO, a w trzech przypadkach (wybory do sejmu 2005, wybory prezydenckie 2005 i 2010) wyniki lepsze niż PO;

  • w Tychach w analizowanym okresie PO osiągała zawsze lepsze wyniki niż PiS

  • w Mysłowicach w analizowanym okresie tylko jeden raz (2. tura wyborów prezydenckich 2005) PiS osiągnął lepszy wynik niż PO.

Ważne dla analizy są jednak dwa fakty. W swojej wypowiedzi p. Brudziński odnosił się do wyborów do Senatu. Trudno analizować historycznie zmiany tych wyników, ponieważ w 2001 roku PO i PiS wystawiły w wyborach do Senatu wspólny “Blok Senat”, natomiast w 2011 (gdy mandat senatorski uzyskała p. Bieńkowska) PiS w ogóle nie wystawił żadnego kandydata w tym okręgu. Fakt ten sprawia, że analiza wyników wyborów do senatu musi ograniczyć się jedynie do lat 2005 i 2007.

2011:

Sejm (łączny wynik dla okręgu 31.)- PO 48,43% (7 mandatów), PiS 24,52% (3 mandaty)

powiat m. Tychy

powiat m. Mysłowice

Powiat bieruńsko-lędziński

PiS

25,63%

26,54%

36,76%

PO

47,03%

44,41%

37,37%

Senat – Elżbieta Bieńkowska (KW Platformy Obywatelskiej) 45,24%, Dariusz Dyrda (KW Wyborców Autonomia Dla Ziemi Śląskiej) 32,35%

Z tego okręgu w 2011 nie było kandydata PiSu do Senatu.

powiat m. Tychy

powiat m. Mysłowice

Powiat bieruńsko-lędziński

PiS

brak kandydata

brak kandydata

brak kandydata

PO

43,42%

53,94%

38,17%

2007:

Sejm (łączny wynik dla okręgu 31.)- PIS 31,52%, PO 49,74%

powiat m. Tychy

powiat m. Mysłowice

Powiat bieruńsko-lędziński

PiS

31,30%

34,20%

47,05%

PO

47,53%

41,03%

38,88%

Senat

powiat m. Tychy

powiat m. Mysłowice

Powiat bieruńsko-lędziński

PiS

27,11%

30,73%

37,84%

PO

54,52%

49,94%

39,47%

2005:

Sejm (łączny wynik dla okręgu 31.): PiS 31,33%, PO 34,38%

powiat m. Tychy

powiat m. Mysłowice

Powiat bieruńsko-lędziński

PiS

32,64%

33,82%

41,37%

PO

31,15%

29,90%

28,91%

Senat

(kandydat z najlepszym wynikiem z danej partii)

powiat m. Tychy

powiat m. Mysłowice

Powiat bieruńsko-lędziński

PiS

43,95%

40,99%

45,82%

PO

54,36%

50,50%

48,43%

2001

Sejm (łączny wynik dla okręgu 31.): PiS 12,44%, PO 16,43%

powiat m. Tychy

powiat m. Mysłowice

Powiat tyski

PiS

13,01%

11,49%

14,07%

PO

15,84%

13,20%

16,64%

Senat: wspólni kandydaci w ramach porozumienia “Blok Senat”

Wybory prezydenckie

2010

powiat m. Tychy

powiat m. Mysłowice

powiat bieruńsko-lędziński

PiS (Jarosław Kaczyński)

40,74%

46,65%

58,81%

PO (Bronisław Komorowski)

59,26%

53,35%

41,19%

2005

  1. tura

powiat m. Tychy

powiat m. Mysłowice

powiat bieruńsko-lędziński

PiS (Lech Kaczyński)

33,80%

36,82%

46,63%

PO (Donald Tusk)

45,09%

39,97%

33,27%

2. tura:

powiat m. Tychy

powiat m. Mysłowice

powiat bieruńsko-lędziński

PiS (Lech Kaczyński)

46,82%

52,31%

64,69%

PO (Donald Tusk)

53,18%

47,69%

35,31%

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.