Joanna Scheuring – Wielgus w Porannej Rozmowie RMF FM

Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie RMF FM była posłanka .Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus. W rozmowie została poruszona kwestia roli kompetencji i wykształcenia przy obsadzaniu stanowisk państwowych.

Sprawdzone wypowiedzi

Joanna Scheuring-Wielgus

Mazurek: „Ja mam pytanie, jakie kompetencje i doświadczenie miała Monika Rosa, gdy miała 24 lata i dostała pierwszą pracę w kancelarii prezydenta Komorowskiego na stanowisku wicedyrektora?”

 

Scheuring-Wielgus: „Nie, była najpierw asystentką, trzeba tutaj zaznaczyć, była po studiach politologicznych i dostała pracę jako asystentka.”

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z biografią posłanki Moniki Rosy zamieszczonej na portalu mamprawowiedziec.pl w 2010 roku ukończyła ona politologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie początkowo pracowała na stanowisku asystentki.

Za pomocą strony internetowej web.archive.org prześledziliśmy archiwum Oficjalnej Strony Prezydenta RP, z którego wynika, że Monika Rosa zaczęła figurować na stronie internetowej jako pełniąca obowiązki Zastępcy Dyrektora Zespołu Obsługi Bieżącej pomiędzy listopadem 2014 a lutym 2015 roku.

Na podstawie przedstawionych źródeł możemy potwierdzić, że zgodnie z wypowiedzią Joanny Scheurgin- Wielgus, Monika Rosa zaczęła pracę w Kancelarii Prezydenta na stanowisku asystentki, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Robert Mazurek

Mazurek: „To dobrze, bo Ryszard Petru miał 23 lata, gdy został asystentem Leszka Balcerowicza. Miał 25 lat, gdy został doradcą wicepremiera.”

Scheuring-Wielgus: „Tak, ale był ekonomistą.”

Mazurek: „Nie. A wie pani, że Ryszard Petru nie jest ekonomistą?”

Scheuring-Wielgus: „A kim?”
Mazurek: „Ryszard Petru skończył stosunki międzynarodowe na SGH – to nie jest ekonomista.”

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacjami dotyczącymi biografii Ryszarda Petru zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polski, ukończył on w 1997 roku studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na portalu gazetapraca.pl od 1995 roku, a więc w wieku 23 lat, Ryszard Petru piastował stanowisko asystenta Leszka Balcerowicza, gdy ten prowadził badania nad drugim etapem reform gospodarczych w Polsce.

Jak czytamy w biografii Ryszarda Petru na oficjalnej stronie internetowej Klubu Poselskiego Nowoczesna, w roku 1997, a więc w wieku 25 lat rozpoczął pracę na stanowisku doradcy wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów Leszka Balcerowicza.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >