Joanna Senyszyn o klauzuli sumienia

Zespołowi demagog.org.pl nie udało się znaleźć informacji o praktyce zamieszczania klauzuli sumienia w statucie szpitali.

Sprawdzone wypowiedzi

Joanna Senyszyn

 

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Zespołowi demagog.org.pl nie udało się znaleźć informacji o praktyce zamieszczania klauzuli sumienia w statucie szpitali.

Warto jednak zauważyć, że zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi klauzula sumienia stosowana może być przez lekarzy w myśl art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także pielęgniarki i położne co dopuszcza art. 12 pkt 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.  Nie istnieje jednak zapis zezwalający na stosowanie klauzuli sumienia szpitalowi jako instytucji/ podmiotowi prawnemu.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >