Kamiński o polskiej polityce zagranicznej

04.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Europoseł Michał Kamiński chwalił politykę Donalda Tuska w przemówieniu z 6 lipca 2011 w Parlamencie Europejskim podczas debaty na temat programu prac polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

 

Zwracając się do Donalda Tuska europoseł mówił m.in. – „Zaprezentował pan taką twarz Polski, jaką my Polacy w europarlamencie chcemy widzieć. Polski optymistycznej, która widzi swoje miejsce w Europie, która nie zamyka oczu na problemy, ale ma pozytywną wizję rozwiązania tych problemów”.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.