Katarzyna Lubnauer – „Gość Radia ZET”

Gościem red. Moniki Olejnik w programie „Gość Radia ZET” była wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Nowoczesna – Katarzyna Lubnauer. Pani poseł zabrała głos w sprawie rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz skomentowała stan finansów publicznych. Sprawdzamy, czy przytoczone przez nią fakty i dane są prawdziwe.

Sprawdzone wypowiedzi

Katarzyna Lubnauer

[Program Rodzina 500 plus] To więcej dzieci według ministerstwa, to nie są moje dane, to jest około 280 tys. w ciągu dziesięciu lat.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W ocenie skutków wprowadzenia ustawy (str. 28) wnioskodawcy (grupa posłów PiS) stwierdzają:

“Liczba urodzeń została oszacowana ekspercko oraz na podstawie prognozy GUS (wariant wysoki) z uwzględnieniem wpływu proponowanego rozwiązania na liczbę urodzeń, co wiąże się z sumarycznym wzrostem ich liczby w ciągu 10 lat o 278 tys”.

W związku z tym, powyższą wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Katarzyna Lubnauer

Czyli to oznacza przyrost rzędu 20 paru tysięcy, prawie 30 tys. [dzieci] rocznie [dzięki programowi Rodzina 500 plus, szacowany przez Min. Rodziny], czyli to oznacza, no nawet nie dziesięcioprocentowy wzrost (…).

Prawda Ukryj uzasadnienie

Liczba urodzeń w Polsce w 2014 roku wyniosła 375 160 narodzin. Dziesięcioprocentowy wzrost liczby urodzeń w 2014 roku względem ogółu wyniósłby 37 516 porodów. Przywołany przyrost w wysokości 20-30 tys. nie stanowi dziesięciu procent, co czyni wypowiedź prawdziwą.

Katarzyna Lubnauer

No świetnie i to właśnie dokładnie tak jak pani redaktor powiedziała mamy 9 mld z LTE, te 9 mld z LTE mamy tylko w tym roku, bo to jest sprzedaż częstotliwości (…).

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na stronie Ministerstwa Finansów czytamy:

“Dodatkowo, na poziom dochodów budżetu państwa w 2016 r. pozytywnie wpłynie wpłata z tytułu opłat jednorazowych wynikających z wpływów zadeklarowanych przez uczestników aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz w wysokości 9,2 mld zł.”

W związku z faktem, że podana kwota mieści się w tolerancji 5% przyjętej przez naszą metodologię, powyższą wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Katarzyna Lubnauer

(…) Mimo to mamy deficyt budżetowy przewidziany na ten rok w wysokości 54,7 mld zł, w związku z tym rekordowo wysoki.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na 10 posiedzeniu Sejmu uchwalono ustawę budżetową na 2016 rok. Szacowane w niej dochody planowane są na 313,79 mld zł, a wydatki nie wyższe niż 368,53 mld zł. Deficyt budżetowy ma w związku z tym nie przekroczyć 54, 74 mld zł.

Uwzględniając deficyt budżetowy w latach ubiegłych:

 • Deficyt w latach 1991-2008
 • 2009 – 23,8 mld zł
 • 2010 – 44,6 mld zł
 • 2011 – 25,1 mld zł
 • 2012 – 30,4 mld zł
 • 2013 – 42,2 mld zł
 • 2014 – 29,0 mld zł
 • 2015 – do 47 mld zł
 • 2016 – do 54,7 mld zł

deficyt

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Katarzyna Lubnauer

Więc mamy program [Rodzina 500 plus] na który w przyszłym roku, to już będzie 23 mld złotych (…).

Prawda Ukryj uzasadnienie

Przewidywany wpływ ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na sektor finansów publicznych w 2017 roku to 22 567 mln zł.

Katarzyna Lubnauer

Maksymalna stawka VAT w Unii Europejskiej to jest 27 proc. właśnie u Orbana na Węgrzech.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zakładamy, że pani Katarzynie Lubnauer chodziło o najwyższą stawkę VAT w Unii Europejskiej. UE reguluje jedynie minimalną stawkę podstawową VAT i wynosi ona 15%.

Zgodnie z raportem (str. 3) Komisji Europejskiej (stan na 1 sierpnia 2015), trójka państw z najwyższą podstawową stawką VAT prezentuje się następująco:

 1. Węgry: stawka podstawowa 27% VAT
 2. Dania, Chorwacja, Szwecja: po 25% VAT
 3. Rumunia, Finlandia: po 23% VAT

W związku z tym, powyższą wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Katarzyna Lubnauer

Przypomnę, że był taki moment, w którym z PO nie było 31 posłów, nie głosowało w jakiejś ustawie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacją dostępną na stronie Sejmu, w głosowaniu nad projektem nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w dniu 22.12.2015 roku nie wzięło udział 31 na 138 posłów Platformy Obywatelskiej. Poza posłami PO, nie głosowało również po dwóch posłów pozostałych ugrupowań (PiS, Kukiz’15, .Nowoczesna, PSL) oraz jeden poseł niezrzeszony.

Lista posłów PO, którzy nie głosowali:

 1. Ajchler Zbigniew
 2. Aziewicz Tadeusz
 3. Borowczak Jerzy
 4. Budka Borys
 5. Bukiewicz Bożenna
 6. Chybicka Alicja
 7. Drozd Ewa
 8. Fabisiak Joanna
 9. Gawlik Zdzisław
 10. Huskowski Stanisław
 11. Janyska Maria Małgorzata
 12. Kamińska Bożena
 13. Kochan Magdalena
 14. Kołacz-Leszczyńska Agnieszka
 15. Korzeniowski Leszek
 16. Krzywonos-Strycharska Henryka
 17. Lassota Józef
 18. Munyama Killion
 19. Niedziela Dorota
 20. Nitras Sławomir
 21. Papke Paweł
 22. Pietraszewska Danuta
 23. Protasiewicz Jacek
 24. Radziszewska Elżbieta
 25. Rozpondek Halina
 26. Rząsa Marek
 27. Szumilas Krystyna
 28. Szydłowska Bożena
 29. Śledzińska-Katarasińska Iwona
 30. Trzaskowski Rafał
 31. Zembala Marian

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >