Katarzyna Lubnauer o najnowszych sondażach

14.04.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z najnowszymi wynikami poparcia partii politycznych sporządzonych przez najpopularniejsze sondażownie dla poszczególnych kanałów informacyjnych, partie opozycyjne zbliżyły się do Prawa i Sprawiedliwości.

Przywołany w wypowiedzi poseł Katarzyny Lubnauer sondaż przeprowadzony przez Millward Brown dla TVN24 wykazał, iż poparcie dla PO wzrosło o 6 punktów procentowych do 22%, .N zaś straciło 2 punkty do 6% przy poparciu PiS równym 28%. IBRiS w badaniu z 4 kwietnia 2018 informuje o poparciu dla PO wynoszącym 23,5%, .N 5,1% przy poparciu dla PiS wynoszącym 31,8%. Sondaż CBOS w dniach 5-12 kwietnia wykazał, iż poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wynosi 46%, Platforma Obywatelska uzyskała zaś 16%. Kantar Public dla Faktu między 9 a 10 kwietnia wykazał, iż na partię rządzącą zagłosowałoby 29% wyborców, zaś połączony wynik opozycji wyniósł 32%.

Za dopuszczalny lapsus językowy uznajemy użycie „procentów” zamiast „punktów procentowych”, zwłaszcza że poseł Lubnauer poprawiła się w dalszej części wypowiedzi. Istnieje możliwość, że nie udało nam się dotrzeć do sondażu wskazującego odwrotny do przywołanego trend. Ponieważ jednak Katarzyna Lubnauer użyła sformułowania „praktycznie wszystkie”, a sprawdziliśmy sondaże przeprowadzone przez największe ośrodki sondażowe, jej wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Katarzyna Lubnauer
Przewodnicząca Nowoczesnej


Niech pan spojrzy na to jak wygląda to w różnych sondażowniach – praktycznie wszędzie opozycja, czyli PO i Nowoczesna, odrobiły do PiS (…). W przypadku na przykład sondażu Milward Brown dla Faktów TVNu PiS stracił 12%, opozycja 4% poszła do góry.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.