Katarzyna Lubnauer o reformie edukacji

Dzisiaj gościem Dominiki Wielowieyskiej w Poranku radia TOK FM była wiceprzewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. W rozmowie poruszyła ona kwestię społecznej oceny likwidacji gimnazjów, w myśl proponowanej przez rząd Beaty Szydło reformy edukacji.

Sprawdzone wypowiedzi

Katarzyna Lubnauer

Jeżeli spojrzymy na badania dotyczące zwolenników reformy, to o ile rok temu, czyli w październiku 2015 roku, tych zwolenników było 67 %,  a przeciwników 26 %, to po roku ta sama firma robiąc badania stwierdziła, że 47 % Polaków jest zwolennikami tego rozwiązania, a 48 % już jest przeciwnych tej reformie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W październiku 2015 roku Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS przeprowadził badanie społecznej oceny propozycji zmian systemu edukacji. Zgodnie z opublikowanymi na stronie internetowej IBRiS wynikami67,9% badanych zdecydowanie się zgadzało lub raczej się zgadzało z proponowaną ówcześnie reformą opartą na likwidacji gimnazjów i przywróceniem systemu 8-letniej szkoły podstawowej, a następnie szkół średnich lub zawodowych. Zupełnie się nie zgadzało lub raczej się nie zgadzało 26,4% ówcześnie badanych.

W październiku 2016 roku IBRiS przeprowadził sondaż na ten sam temat na zlecenie Radia Zet. Wyniki tegoż badania wskazują na to, że 48,3% respondentów źle ocenia proponowaną reformę edukacji. Z kolei 47,7% badanych jest zdania, że przywrócenie 8-letniej szkoły podstawowej, a następnie cztero- lub pięcioletniej szkoły średniej i szkolnictwa branżowego będzie korzystne.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami oraz metodologią zakładającą 5%-owy margines błędu, wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >