Katarzyna Lubnauer o świadczeniach dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Przewodnicząca .Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer udzieliła wywiadu portalowi wPolityce.pl. W rozmowie dotyczącej trwającego w Sejmie protestu opiekunów osób niepełnosprawnych, zwróciła ona uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w ich sprawie, a także przytoczyła projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych złożony przez .Nowoczesną.

Sprawdzone wypowiedzi

Katarzyna Lubnauer

Inną kwotę świadczeń otrzymują opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych, a inną opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Ta różnica jest bardzo duża, bo w przypadku dzieci jest to 1477 zł, a w przypadku dorosłych 520 zł i to tylko dla osób najmniej zarabiających. TK orzekł o niekonstytucyjnosci tego rozwiązania w 2014 roku.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zasady przyznawania świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Według art. 17 ustawy, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje opiekunom niepełnosprawnych dzieci jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem przez nie 18. roku życia lub „jeżeli niepełnosprawność powstała w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia”. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi od 1 stycznia 2018 roku 1477 złotych.

Osobom które zrezygnowały z pracy w celu opieki nad osobą niepełnosprawną przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy, który wynosi 520 złotych miesięcznie. Warunkiem przyznania takiego zasiłku jest łączny dochód rodziny sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki, który w przeliczeniu na jedną osobę nie może przekraczać 764 złotych netto.

21 października 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zapis ustawy, który uzależnia prawo do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego od wieku, w którym powstała niepełnosprawność osoby wymagającej opieki (art. 17 ust. 1b ustawy) jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji (mówiącym, że wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez władze).

Share The Facts
Katarzyna Lubnauer
przewodnicząca Nowoczesnej


Inną kwotę świadczeń otrzymują opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych, a inną opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. (…) TK orzekł o niekonstytucyjności tego rozwiązania w 2014 roku.

Katarzyna Lubnauer

Złożyliśmy projekt, który nie tylko zakładał zrównanie świadczeń obu grup do poziomu 1477 zł, ale również zajmował się zasiłkiem pielęgnacyjnym, który wynosi obecnie 153 zł. (…) PiS nam ten projekt zamroził.

Prawda Ukryj uzasadnienie

4 listopada 2016 roku posłowie klubu Nowoczesna złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Projekt zakładał m.in. likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zniesienie zapisu obecnej ustawy, który uzależnia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego od wieku, w którym powstała niepełnosprawność osoby wymagającej opieki (tj. do 18. roku życia lub 25. roku życia w przypadku nauki w szkole lub na uczelni). Obecnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1477 złotych miesięcznie.

Ponadto projekt złożony przez Nowoczesną zakłada również podniesienie zasiłku pielęgnacyjnego do poziomu 200 złotych. Obecnie wynosi on 153 zł miesięcznie.

Jak wspomniano wcześniej, projekt wpłynął do Sejmu 4 listopada 2016 roku. 2 grudnia 2016 roku skierowano go do I czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W 2017 roku nie podjęto żadnych działań w związku z projektem. 2 lutego 2018 roku został on ponownie skierowany do I czytania w komisjach.

Share The Facts
Katarzyna Lubnauer
przewodnicząca Nowoczesnej


Złożyliśmy projekt, który nie tylko zakładał zrównanie świadczeń obu grup do poziomu 1477 zł, ale również zajmował się zasiłkiem pielęgnacyjnym, który wynosi obecnie 153 zł. (…) PiS nam ten projekt zamroził.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >