Katarzyna Lubnauer w Poranku Radia TOK FM

Gościem Dominiki Wielowieyskiej w Poranku Radia TOK FM była dzisiaj wiceprzewodnicząca .Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. W rozmowie poruszyła ona kwestię planowanej reformy edukacji oraz wyników osiąganych przez polskie szkoły w międzynarodowych rankingach.

Sprawdzone wypowiedzi

Katarzyna Lubnauer

Jesteśmy 59. krajem wśród 65 w OECD jeśli chodzi o poczucie szczęścia przez dzieci w szkole.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), której członkiem jest Polska, prowadzi cykliczny Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (ang. Programme for International Student Assessment – PISA). W jego ramach co 3 lata odbywają się testy sprawdzające wiedzę i umiejętności 15-letnich uczniów w poszczególnych krajach. Najnowsze dane z tego badania pochodzą z roku 2012. Raport z badania przeprowadzonego w roku 2015 ma zostać opublikowany 6 grudnia 2016 roku. Katarzyna Lubnauer miała bazować na danych z 2012 roku, o czym wspomniała podczas rozmowy z Dominiką Wielowieyską.

Zgodnie z danymi PISA (tabela III.2.3a) Polska zajmuje 59. miejsce pośród 65 badanych państw jeśli chodzi o poczucie szczęścia przez uczniów w szkole. Za szczęśliwych w szkole uważa się 68,4 % uczniów z Polski. Gorzej pod tym względem wypadają uczniowie z Łotwy, Finlandii, Estonii, Słowacji, Czech oraz Korei Południowej. Średnia dla państw OECD wynosi 79,8 %. Najbardziej szczęśliwymi są uczniowie z Indonezji (95,7 %), Albanii (94 %) oraz Peru (93,6%).

Katarzyna Lubnauer

W testach PISA z matematyki jesteśmy wyżej niż Finlandia.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według danych PISA w wynikach z testu matematycznego jesteśmy zaraz za Finlandią (519 punktów) zajmując 13. miejsce ex aequo z Kanadą z wynikiem 518 punktów. Średnia dla państw OECD wynosi w przypadku matematyki 494 punkty. Liderami są Szanghaj (613 punktów), Singapur (573) i Hong Kong (561).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >