Każdy z nas jest Europejczykiem

27.05.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Od 2009 roku cena transferu 1 MB w roamingu spadła niemal 26 razy.

2009:

1Euro = 4.42 PLN (1.07.2009)

Cena 1 MB latem 2009: +/-5 Euro (22,11 PLN)

 

2014

1Euro = 4.15 PLN (25.05.2014)

Cena od 1 lipca 2014: 0,20 Euro (0,83 PLN)

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.