Kiedy mogą przejść na emeryturę osoby ubezpieczone w KRUS?

Poseł Jacek Sasin (PiS) był jednym z gości zeszłotygodniowego wydania programu Minęła Dwudziesta. Oprócz niego w programie wzięli udział także: Anna Maria Siarkowska (Koło Poselskie Republikanie), Marcin Święcicki (PO) oraz Paweł Bejda (PSL). Pomiędzy członkiem Prawa i Sprawiedliwości a reprezentantami poprzedniej koalicji rządzącej rozgorzała zażarta dyskusja na temat zmian legislacyjnych odnoszących się do emerytury rolniczej. Poseł Sasin oskarżał rząd PO i PSL o podniesienie wieku emerytalnego rolników o 12 lat. Sprawdziliśmy czy miał rację.

Sprawdzone wypowiedzi

Jacek Sasin

Pan poseł mówi w tej chwili, że my rzekomo podnosimy wiek emerytalny dla rolników (…). O 12 podnieśliście [jako koalicja PO-PSL – przyp], z 55 do 67. 12 lat, prosta arytmetyka.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Warunki nabywania prawa do emerytury rolniczej oraz jej wysokość określa ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  oraz ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (prezydencki projekt Andrzeja Dudy), która zastąpiła ustawę z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  (projekt PO-PSL).

Ustawa  z 2012 r. przewidywała od 1 stycznia 2013 r. stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego (z 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn do 67 lat dla obu płci) o 3 miesiące każdego roku. Miało ono dotyczyć kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r. 67 lat miało być docelowym wiekiem emerytalnym dla kobiet urodzonych po dniu 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych po dniu 30 września 1953 r.

Ustawa z 11 maja 2012 r. przewidywałą również możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla ubezpieczonych w KRUS, jeżeli rolnik spełnił łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat;

3) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę stosuje się jednak do rolnika, który podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat do dnia 31 grudnia 2017 r. Zatem rolników, którzy nie spełnili tego warunku, od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje ogólny wiek emerytalny. Wiek ten obniżony został ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt prezydenta Andrzeja Dudy) do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ projekt koalicji PO-PSL podnosił wiek emerytalny o odpowiednio 7 lat dla kobiet i 2 lata dla mężczyzn. Próg 55 lat stanowi jedynie jeden z trzech warunków, które należy łącznie spełnić, aby móc przejść na wcześniejszą emeryturę, nigdy jednak nie stanowił normalnego wieku emerytalnego dla kobiet, co sugeruje wypowiedź posła Sasina.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >