Kierwiński i Sasin w Dziś wieczorem

Marcin Kierwiński i Jacek Sasin byli gośćmi programu Dziś wieczorem na antenie TVP Info. Politycy rozmawiali o skutkach ekonomicznych zmiany władzy w Polsce, nowych pomysłach obecnej władzy, marszu KOD-u z 7 maja oraz o skuteczności fiskalnej.

Sprawdzone wypowiedzi

Marcin Kierwiński

Polskie PKB kurczy się jest niższe, niż było rok temu i jest niższe, niż było w IV kwartale.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według danych GUS z tzw. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto za pierwszy kwartał 2016 roku, PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wrósł o 2,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i jednocześnie zmalał o 0,1% w porównaniu z IV kwartałem 2015 roku.

Według tego samego szacunku PKB niewyrównany sezonowo (wyrażony w cenach średniorocznych z roku 2015), wzrósł o 3 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2015.

Należy zwrócić uwagę na to, że powyższe dane są wstępne i mogą się zmienić: pierwszy regularny szacunek PKB za pierwszy kwartał 2016 zostanie opublikowany 31 maja 2016.

Dane GUS odbiegają od pierwszych szacunków Ministerstwa Rozwoju, według których wzrost PKB w pierwszym kwartale 2016 roku miał wynieść 3,8%.

Marcin Kierwiński

Za rządów PO relacja długu do PKB była jedna z najniższych w całej Unii Europejskiej. W tym okresie średnia UE wynosiła prawie 91%, w Polsce był 51%.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W okresie rządów PO (lata 2007-2015) relacja długu publicznego do PKB była rzeczywiście znacząco niższa od średniej wielkości dla Unii Europejskiej. Obrazuje to poniższy wykres:

fr

(opracowanie własne, źródło: Eurostat)

Podane przez posła Kierwińskiego dane (51% i 91%) odnoszą się prawdopodobnie tylko do 2015 r. W ostatnim roku rządów PO, dług publiczny w Polsce rzeczywiście osiągnął wartość 51,3%, w tym samym roku średnia dla Unii Europejskiej (28 państw) wynosiła 85,2%, a dla strefy euro (19 państw) wynosiła 90,7%.

Przedstawione więc w wypowiedzi dane po pierwsze nie dotyczą całego okresu rządów PO, a po drugie dotyczą nie średniej wartości długu w relacji do PKB dla Unii Europejskiej, tylko dla strefy euro.

sc
(opracowanie własne, źródło: Eurostat)

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >