Kierwiński o spotkaniach Sawickiego z rolnikami

18.02.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Spotkanie Ministra Marka Sawickiego z 17 organizacjami rolniczymi odbyło się 11 lutego 2015 roku. Jak zaznacza Ministerstwo Rolnictwa po 20 minutach wyszli przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski oraz Wojciech Mojzesowicz. Najważniejszym osiągnięciem spotkania było podpisania porozumienia, zgodnie z którym zostanie powołano 6 zespołów roboczych. Ich zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań dotyczących problemów na poszczególnych rynkach rolnych. Poza tym przedstawiciele 17 organizacji i związków zawodowych rolników oraz przetwórców będą uczestniczyć w przygotowaniu propozycji ustawy o “Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.