Kolejki w służbie zdrowia

Małgorzata Kidawa-Błońska w audycji Salon Polityczny Trójki odniosła się do długości kolejek do lekarzy na terenie naszego kraju.

Materiał powstał w ramach projektu Instytutu Polityk Publicznych „Zostań Społecznym Komandosem!”. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sprawdzone wypowiedzi

Małgorzata Kidawa-Błońska

Minister Radziwiłł obiecywał skrócenie kolejek do lekarzy, a te kolejki w ciągu ostatnich dwóch lat się wydłużają.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Fundacja Watch Health Care co 4 miesiące publikuje badania dotyczące zmiany przeciętnego czasu oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne w Polsce. Najnowszy raport pokazuje, że w czerwcu i lipcu wyniki wzrosły do 3.1 miesiąca. Dla porównania, w listopadzie 2015 roku wskaźnik wynosił 2.9.

Jak czytamy we wnioskach do badań, jest to pierwszy raz od początku projektu, kiedy została przekroczona granica 3 miesięcy. Od trzech lat zauważalna jest stagnacja oscylująca w granicach 2.9 – 3.0.

Najkrótszy czas oczekiwania w latach 2012 – 2017 wynosił 2.2 miesiąca w okresie między czerwcem, a lipcem 2012 roku.

Share The Facts
Małgorzata Kidawa-Błońska
Wicemarszałek Sejmu


Minister Radziwiłł obiecywał skrócenie kolejek do lekarzy, a te kolejki w ciągu ostatnich dwóch lat się wydłużają.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >