Komu w Wielkiej Brytanii przysługują darmowe leki?

1 lutego 2019 roku gościem „Sygnałów Dnia” był marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Opisując problem ograniczonych środków budżetu państwa, porównał polskie regulacje prawne dotyczące darmowych leków dla seniorów do prawa Wielkiej Brytanii.

Sprawdzone wypowiedzi

Stanisław Karczewski

Leki dla osób, które osiągnęły 75 lat. Na przykład w Wielkiej Brytanii dotyczy to osób, które osiągnęły 60 rok życia, dotyczy to dzieci do 18 roku życia, kobiety w ciąży, rok po ciąży.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według informacji National Health Service prawo do darmowych recept w Wielkiej Brytanii rzeczywiście dotyczy wymienionych w wypowiedzi osób. Wypada jedynie dodać, że darmowe leki dla osób między 16 a 18 rokiem życia przysługują jedynie uczącym się w pełnym wymiarze czasowym. Obowiązek szkolny w Zjednoczonym Królestwie dotyczy dzieci do 16 roku życia.

Zgodnie z informacjami National Health Service (brytyjski system powszechnej opieki zdrowotnej) w Zjednoczonym Królestwie darmowe recepty przysługują m.in. osobom:

  • które osiągnęły 60 rok życia,
  • poniżej 16 roku życia,
  • między 16 a 18 rokiem życia, uczącym się w pełnym wymiarze czasowym,
  • będącym w ciąży,
  • które w ciągu ostatnich 12 miesięcy urodziły dziecko i posiadają certyfikat zwolnienia z tytułu macierzyństwa (MatEx).

Informacje te są zgodne z wypowiedzią S. Karczewskiego. Jedyna nieścisłość dotyczy darmowych recept dla osób do 18 roku życia. Bezwarunkowo mają do nich dostęp dzieci do 16 roku życia. Między 16 a 18 rokiem życia darmowe leki przysługują jedynie osobom uczącym się w pełnym wymiarze czasowym. Obowiązek szkolny w Zjednoczonym Królestwie obejmuje dzieci między 5 a 16 rokiem życia. Tak więc, choć rzeczywiście prawo do darmowych leków, jak stwierdził S. Karczewski, „dotyczy” dzieci do 18 roku życia, nie wszyscy między 16 a 18 rokiem życia mogą z tego prawa korzystać. Ostatecznie wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu


Leki dla osób, które osiągnęły 75 lat. Na przykład w Wielkiej Brytanii dotyczy to osób, które osiągnęły 60 rok życia, dotyczy to dzieci do 18 roku życia, kobiety w ciąży, rok po ciąży.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >