#konfrontacja Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości był gościem w programie Dziś wieczorem na antenie TVP Info.
Mówił o Trybunale Konstytucyjnym i niejako swoimi wypowiedziami rozpoczął polemikę z Prezesem Trybunału Andrzejem Rzeplińskim.

Sprawdzone wypowiedzi

Zbigniew Ziobro

Nagroda Kisiela została przyznana Panu Rzeplińskiemu w kategorii polityk.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W grudniu 2015 roku zarząd Fundacji im. Stefana Kisielewskiego ogłosił, że decyzją jej kapituły, laureatem Nagrody Kisiela w kategorii “osoba publiczna” został Andrzej Rzepliński. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że kategoria “osoba publiczna” pojawiła się dopiero w tym roku: Wcześniej zamiast niej wyróżniano laureatów w kategorii “polityk”.

Nagroda Kisiela to wyróżnienie przyznawane osobistościom ze świata polityki, publicystyki i biznesu. Jest przyznawana od 1990 roku i została ustanowiona przez publicystę tygodnika “Wprost” Stefana Kisielewskiego.

Zbigniew Ziobro

Poprzednia koalicja wprowadziła ustawę, która powodowała, że 14 na 15 sędziów było z nadania koalicji.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Spośród 10 sędziów obecnie bezsprzecznie urzędujących:

  • 1 sędzia (prof. Granat) został zgłoszony przez LPR i Samoobronę (poparty przez wszystkie partie sejmu V kadencji poza SLD)
  • 1 sędzia został zgłoszony przez SLD (poparty przez SLD, PO, PSL)
  • 8 sędziów zostało zgłoszonych przez koalicję rządzącą (2 popartych dodatkowo przez m. in. PiS, 1 poparty m. in. przez SP)

Tylko jeden sędzia (prof. Rzepliński) nie został poparty przez żadne ugrupowanie poza koalicją rządzącą. Dwoje sędziów (prof. Wronkowska-Jaśkiewicz, prof. Tuleja) zostało popartych przez wszystkie ugrupowania w sejmie.

W związku z powyższym, wypowiedź należy uznać za fałsz, ponieważ dwóch spośród tych dziesięciu zostało zgłoszonych przez ugrupowania inne niż PO i PSL. Po doliczeniu pięciu sędziów wybranych w październiku 2015r., zgłoszonych przez rząd byłoby 13 z 15 sędziów.

Lista dziesięciu sędziów wraz z partiami, które głosowały za wyborem:

Lista pięciu sędziów wybranych w październiku wraz z partiami, które głosowały za wyborem:

Wśród pięciu sędziów, którzy zostali wybrani przez sejm VII kadencji w październiku 2015 roku, wszyscy kandydaci byli poparci również przez partie nie wchodzące w skład koalicji rządzącej. Pięciu kandydatów poparło SLD, trzech RP oraz BC.

Zbigniew Ziobro

Prezenterka: A pan interweniował w sprawie ustawy o TK z czerwca?
Ziobro: Oczywiście.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W trakcie prac nad nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (ostatecznie przegłosowaną w czerwcu 2015) Zbigniew Ziobro nie był posłem na sejm VII kadencji. Był jednak prezesem partii Solidarna Polska. Zgodnie z harmonogramem prac nad nowelizacją, podnoszona ona była na 3 posiedzeniach komisji (Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Ustawodawczej): 12 maja, 26 maja oraz 23 czerwca. Podnoszona była również dwóch posiedzeniach sejmu: 93. (26, 27 maja) oraz 95. (24, 25 czerwca). W ciągu tych wszystkich obrad komisji oraz sejmu, posłowie Solidarnej Polski zabrali głos tylko raz (Beata Kempa, 26 maja, strony 11-12). Posłanka Kempa nie odniosła się jednak do któregokolwiek z zapisów nowelizacji osobno: jedynie oświadczyła, że poprą wnioski mniejszości (przedstawione przez posłankę Pawłowicz).

Odnośnie wypowiedzi medialnych (tu poszukiwaliśmy wyłącznie wypowiedzi Zbigniewa Ziobry, a nie wszystkich członków SP), nie udało nam się znaleźć ani jednej wypowiedzi na temat ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przed dniem 9 października 2015 roku. Pierwszą wypowiedzią była rozmowa Telewizji Republika dzień po wyborze sędziów przez rząd PO – PSL.

 

W związku z powyższym wypowiedź tą należy uznać za fałszywą. Zarówno Zbigniew Ziobro, jak i posłowie jego partii nie interweniowali w kwestii czerwcowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

 

Dokumenty zawarte w uzasadnieniu:

Harmonogram prac nad ustawą

Stenogram prac komisji: 12 maja, 26 maja, 23 czerwca

Stenogram 93. posiedzenia sejmu: (26, 27 maja)

Stenogram 95. posiedzenia sejmu (24, 25 czerwca)

Zbigniew Ziobro

Wszystkich pięciu sędziów kończyło swoją kadencję już po wyborach parlamentarnych, kiedy były parlament tracił już swoją legitymację demokratyczną aby ich wybierać.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Trzej sędziowie Trybunału Konstytucyjnego którzy rozpoczęli swoją dziewięcioletnią kadencję 6 listopada 2006 r. skończyli ją 6 listopada 2015 roku. Pozostała dwójka sędziów zaczęła swoją kadencję 2 grudnia 2006 i 8 grudnia 2006. Wygaśnięcie ich kadencji następowało już po wyborach parlamentarnych, ale jeszcze przed zaprzysiężeniem parlamentu VIII kadencji.

Zbigniew Ziobro

Są miesiące, że Trybunał w ogóle nie wyznacza wokand.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Bazując na wokandzie dostępnej na stronie Trybunału widać, że w ciągu ostatnich 3 lat jedyne miesiące bez wokand to sierpień każdego roku. Spowodowane jest to sezonem wakacyjnym dla Trybunału.

 

Zbigniew Ziobro

Nowa ustawa mówi, że sprawy muszą być rozpatrywane według kolejności wpływu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wprowadza do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w art. 80 ust. 2 stanowiący: “Terminy rozpraw albo posiedzeń niejawnych, na których rozpoznawane są wnioski, wyznaczane są według kolejności wpływu spraw do Trybunału” Sprawy zatem muszą być rozpatrywane według kolejności wpływu do Trybunału Konstytucyjnego.

Zbigniew Ziobro

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny, który jest przykładem, taką miarą, do której odnoszą się inne TK na świecie, przyjął utartą zasadę, żeby połowę sędziów wybierali politycy z SPD, a połowę z Chadecji.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy Zasadniczej dla Republiki Federalnej Niemiec szesnastu sędziów Federalnego Sądu Konstytucyjnego jest wybieranych po połowie przez Bundestag i Bundesrat, każdorazowo większością 2/3 głosów. Bundesrat dokonuje wyboru  bezpośrednio na posiedzeniu plenarnym. Sędziowie powoływani na swój urząd przez Bundestag wybierani są na posiedzeniu plenarnym, jednak ich kandydatury są wcześniej analizowane i przedstawiane Zgromadzeniu Ogólnemu przez Komisję Wyborczą (Wahlausschuss); głosowanie odbywa się bez wcześniejszej dyskusji oraz z zakrytymi kartami do głosowania.

W skład Komisji Wyborczej wchodzą deputowani Bundestagu. Wybierani są z reguły w głosowaniu proporcjonalnym spośród kandydatów proponowanych poprzez poszczególne frakcje polityczne. W Bundestagu 18. kadencji (2013-2017) CDU/CSU w Komisji Wyborczej obejmuje 6 miejsc, SPD – 4 miejsca, a Die Linke oraz Bündnis 90/Die Grünen po 1 miejscu. Można z tego wnioskować, że każda z dwóch największych niemieckich partii (koalicja CDU/CSU oraz SPD) ma decydujący wpływ na wybór sędziów Trybunału konstytucyjnego – z uwzględnieniem decyzji drugiej wiodącej siły politycznej. Taki tryb wyboru sędziów obowiązuje jednak od niedawna. W roku 2015 wprowadzono nowelizację ustawy o Federalnym Sądzie Konstytucyjnym, która przedstawia taki właśnie sposób wyboru sędziów. Wcześniej wyboru sędziów dokonywała większością głosów Komisja Wyborcza w zasadzie samodzielnie, tzn. bez potwierdzenia wyboru przez plenum. Do wyboru sędziów potrzeba było, podobnie jak obecnie większości kwalifikowanej, czyli przynajmniej ośmiu głosów poparcia. Skład Komisji Wyborczej trzech ostatnich kadencji (obecnej oraz dwóch poprzednich) wskazuje na to, że decydujący głos w wyborze sędziów Federalnego Trybunału Konstytucyjnego miały CDU/CSU oraz SPD (każdorazowo mogły one wspólnie przeforsować swoją decyzję). Nie można jednak określić poparcia wybieranych sędziów przez konkretną partię oraz stwierdzić, że pozostałe siły polityczne pozostają bez wpływu na wybór, ponieważ posiedzenia Komisji Wyborczej są tajne.

Kadencja Partia Liczba deputowanych Liczba przedstawicieli partii w Komisji Wyborczej
2013-2017 CDU/CSU 310 6
SPD 193 4
Die Linke 64 1
Bündnis 90/Die Grünen 63 1
2009-2013* CDU/CSU 237 5
SPD 146 3
FDP 93 2
Bündnis 90/Die Grünen 68 1
Posłowie niezrzeszeni 1 1
2005-2009 CDU/CSU 222 5
SPD 221 4
FDP 61 1
Die Linke.PDS 53 1
Bündnis 90/Die Grünen 51 1

* Pomimo tego, że die Linke zdobyła 75 mandatów w Bundestagu 17. kadencji, nie obsadziła żadnego miejsca w Komisji Wyborczej.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >