Konstanty Radziwiłł o liczbie i zarobkach polskich lekarzy

Konstanty Radziwiłł był gościem kilku programów telewizyjnych na początku 2018 r. 3 stycznia 2018 r. minister zdrowia gościł w programie Sygnały Dnia PR1, a 4 stycznia 2018 r. wypowiadał się na antenie TVN24 w programie „Jeden na jeden„. Tematem obu rozmów była polska służba zdrowia i pomysły na rozwiązanie konfliktu między lekarzami, a resortem zdrowia.

Sprawdzone wypowiedzi

Konstanty Radziwiłł

Lekarze rezydenci dzisiaj od 1 stycznia zarabiają o co najmniej 500 zł więcej niż jeszcze pół roku temu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zarobki lekarzy rezydentów do 1 lipca 2017 r. definiowało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. Rozporządzenie premiowało rezydentów zajmujących się takimi dziedzinami medycyny jak hematologia, neurologia dziecięca czy patomorfologia (dokładny spis w § 1 rozporządzenia). Ich zarobki wynosiły w pierwszych dwóch latach 3 602 zł, a w kolejnych 3 890 zł. Zarobki lekarzy odbywających specjalizację w pozostałych dziedzinach medycyny kształtowały się na poziomie odpowiednio 3 170 zł oraz 3 458 zł.

31 października 2017 r. z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie określające zarobki lekarzy rezydentów. Wynagrodzenia lekarzy odbywających specjalizację w dziedzinie priorytetowej wzrosły do 4 070 zł (w pierwszych dwóch latach rezydentury) i 4 391 zł (po dwóch latach rezydentury), a pozostałych lekarzy odpowiednio 3 570 zł oraz 3 891 zł. Kolejne podwyżki weszły w życie 1 stycznia 2018 r.

Dla dziedzin priorytetowych:

•  Do dwóch lat – 4 190 zł

• Ponad dwa lata – 4 520 zł

Dla dziedzin pozostałych:

• 3 675 zł

• 4 006 zł

Wypowiedź ministra Radziwiłła oceniamy jako prawdziwą. Zarobki lekarzy rezydentów biorą w porównaniu półrocznym wzrosły o około 500 zł.

Share The Facts
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia


Lekarze rezydenci dzisiaj od 1 stycznia zarabiają o co najmniej 500 zł więcej niż jeszcze pół roku temu.

Konstanty Radziwiłł

Bogdan Rymanowski: W Polsce jest 2,3 lekarza na 1000 mieszkańców.

Konstanty Radziwiłł: Problem polega na tym, że dane, którymi pan się posługuje, są po prostu nieprawdziwe. (…) W Polsce jest 135 tys. lekarzy, którzy mają aktywne prawo wykonywania zawodu, jest nas 38 milionów, jeśli te liczby ze sobą zestawimy, to wynika, że jest ok. 3,5 lekarza na 1000 mieszkańców, a to oznacza, że jesteśmy mniej więcej w średniej europejskiej.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Przytoczone przez dziennikarza dane, które są konfrontowane przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, pochodzą z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju “Health at a Glanc: Europe 2017” (s. 153) przygotowanego we współpracy z Komisją Europejską. Badanie uwzględnia dane na temat lekarzy praktykujących, definiowanych jako pracujących bezpośrednio przy opiece nad pacjentami. W wielu krajach dane obejmują także stażystów i rezydentów.

Według danych przedstawionych w raporcie OECD, w Polsce na 1000 mieszkańców w 2015 r. przypadało 2,3 lekarzy i był to najniższy wynik w całej Unii Europejskiej, w której średnia wynosiła 3,4 lekarzy na 1000 mieszkańców. Dane pochodzą ze zweryfikowanego i wiarygodnego źródła, uznajemy je zatem za prawdziwe. 

Dane przytaczane przez ministra zdrowia pochodzą z zestawień corocznych Naczelnej Izby Lekarskiej. Liczby pochodzące z 31 grudnia 2017 r. wskazują, że w Polsce jest 135 488 lekarzy i dentystów wykonujących zawód. Zestawiając liczbę lekarzy z liczbą ludności Polski, na 1000 mieszkańców przypada ok. 3,5 lekarza. Także dane z 2015 r. (128 906 lekarzy) w zestawieniu z liczbą ludności w tamtym czasie różni się od danych przedstawionych przez OECD.

Niezgodności w wynikach ministra zdrowia i raportu OECD wynikają z użycia innej metodologii. Minister zdrowia wyniki swoich obliczeń umieszcza w zestawieniu przygotowanym przez OECD i porównuje z wynikami państw Unii Europejskiej, opierającej się na innych obliczeniach. Wypowiedź Konstantego Radziwiłła uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia


W Polsce jest 135 tys. lekarzy, którzy mają aktywne prawo wykonywania zawodu, jest nas 38 milionów, jeśli te liczby ze sobą zestawimy, to wynika, że jest ok. 3,5 lekarza na 1000 mieszkańców, a to oznacza, że jesteśmy mniej więcej w średniej europejskiej.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >