Korwin-Mikke w „Do Rzeczy”

Janusz Korwin-Mikke udzielił wywiadu tygodnikowi „Do Rzeczy”. W rozmowie zatytułowanej „Zrobimy burdel w Komisji Europejskiej” opowiadał m.in. o swoich poglądach na UE czy sytuacji na Ukrainie. Streszczenie rozmowy można zobaczyć tutaj, całość natomiast w 19/2014 numerze tygodnika.

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Korwin-Mikke

Po 10 kwietnia [2010] (…) notowania PiS (…) spadły.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z Badaniami Gemius  przeprowadzonymi przez Instytut Badań Homo Homini  dla Wirtualnej Polski 27 kwietnia 2010 roku po katastrofie smoleńskiej PiS zyskał  7 punktów procentowych poparcia w porównaniu do sondażu przeprowadzonego 23 marca 2010r. PO z kolei utraciła 1 punkt procentowy poparcia.

Na Platformę Obywatelską zagłosowałoby 37% wyborców natomiast  Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby  30% poparcia. Tym samym znacznie zmniejszył się dystans dzielący tę partię od Platformy.

 

Janusz Korwin-Mikke

Papież [Jan Paweł II] podpisał Katechizm Kościoła katolickiego, w którym jest napisane, że władza świecka ma prawo karania śmiercią w sprawach najwyższej wagi.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego władza świecka może wymierzać karę śmierci w szczególnych przypadkach, jeśli środki bezkrwawe byłyby nie wystarczające a tożsamość winowajcy i sprawcy są w pełni udowodnione. Powołując się na część trzecią Katechizmu i pytanie 469 “Kto może  wymierzać kary?” czytamy, że dzisiaj biorąc pod uwagę możliwości, jakimi dysponuje państwo przypadki absolutnej kary śmierci są bardzo rzadkie lub nie zdarzają się wcale.  Katechizm Kościoła Katolickiego 2267 – Kościół wskazuje że: “Jeśli środki bezkrwawe wystarczają do obrony życia ludzkiego przed napastnikiem i do ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa osób, władza powinna stosować te środki, gdyż są bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej odpowiadają godności osoby ludzkiej.”

Katechizm został podpisany 11 października 1992 r., w trzydziestą rocznicę rozpoczęcia Soboru Powszechnego Watykańskiego II przez Jana Pawła II.

Należy zwrócić uwagę na stanowisko Papieża Benedykt XVI, który był przeciwnikiem kary śmierci. Podczas audiencji generalnej w Watykanie 30 listopada 2011 roku apelował o zniesienie kary śmierci na całym świecie, podkreślał, że jest to obraza ludzkiej godności.

Również Konferencja Episkopatu Polskiego zaapelowała ws. debaty o karze śmierci,  wskazując że drogą, do której zachęca Kościół nie jest odbieranie życia. Apel odnosił się również do partii politycznych, aby nie traktowały wybiórczo nauczania papieży.

Janusz Korwin-Mikke

[Janukowycz] serio rozmawiał i zrezygnował dopiero gdy UE zażądała, by Ukraina olała legalny wyrok sądu w sprawie pani Tymoszenko

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Od początku rozmów prowadzonych pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską już w sierpniu 2011 roku, jednym z warunków było uwolnienie Julii Tymoszenko skazanej w październiku 2011 roku. Również  Štefan Füle 27 lutego 2012 roku w przemówieniu na temat relacji Ukrainy i  Unii Europejskiej wskazywał na konieczność zabezpieczenia przez Ukrainę demokracji, praw człowieka i rządów prawa, więc powodem rezygnacji Janukowycza nie były żądania dotyczące Julii Tymoszenko.

 

10 grudnia 2012 r. Rada Unii Europejskiej opublikowała wnioski ws. Ukrainy, wskazujące na możliwość podpisania dokumentu, jeśli ukraińskie władze wykażą wolę polityczną i spełnią trzy warunki: rozwiązanie spraw politycznych wyroków i reforma sądownictwa  (zmiany w ukraińskim kodeksie karnym, które mają przystosować go do prawa międzynarodowego, zmiany te pozwoliłyby na uwolnienie Julii Tymoszenko. Zmiany związane z depenelizacją czynów określonych w zapisach kodeksu pochodzącego z czasów ZSRR.); naprawienie naruszeń ordynacji podczas wyborów parlamentarnych w 2012 r.; przeprowadzenie innych reform uzgodnionych w Agendzie Stowarzyszeniowej.

 

W 2012 roku władze Ukrainy osiągnęły tylko częściowy postęp w rozwiązaniu kwestii politycznie umotywowanych aresztowań. Prezydent Janukowycz ułaskawił byłych ministrów Jurija Łucenko i Georgija Filipczuka, ale odmówił ułaskawienia Julii Tymoszenko, uwięzionej pod zarzutem nadużycia władzy w 2011 r. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazało na „bezprawne zatrzymanie” Tymoszenko. Wyrok stał się prawomocny w lipcu 2013 r., ale Ukrainie nie udało się rozwiązać tego problemu za pomocą krajowych procedur sądowych.

Również w czasie rozmów na szczycie  28.11.2013 roku w Wilnie jednym z warunków, na które nie zgodził się Janukowycz stawianym przez UE była sytuacja Julii Tymoszenko – m.in. był to jeden z powodów nie podpisania umowy stowarzyszeniowej.

15 grudnia 2013 Unia Europejska zawiesiła rozmowy z Ukrainą w sprawie podpisania umowy stowarzyszeniowej. Komisarz ds. rozszerzenia UE Štefan Füle oświadczył, że nie doczekał się jasnej odpowiedzi od wicepremiera Siergieja Arbuzowa, czy Kijów chce podpisania umowy.

Janusz Korwin-Mikke

Na Krymie mieliśmy do czynienia z tym, że 90% mieszkańców chciało zrzucić jarzmo ukraińskie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez International Republican Institute  53% osób opowiadało się za  Krymem jako autonomiczną jednostką  podległą Ukrainie – czyli za dotychczasowym statusem, 23% mieszkańców chciało separacji Krymu i przyłączenia go do Rosji, 12% opowiadało się za  krymską autonomią Tatarów w ramach Ukrainy oraz 2% osób  chciało utworzyć wspólny obwód Ukrainy.

 

Janusz Korwin-Mikke

I rzeczywiście, Jego Ekscelencja Władimir Putin dotrzymał obietnicy a ponadto oficjalnie potępił wysiedlenie Tatarów z Krymu i nazwał to ludobójstwem.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas orędzia wygłoszonego 16 marca 2013 roku Władimir Putin  negatwnie określił sytuację jaka spotkała Tatarów jako okrutną niesprawiedliwość oraz powiedział, że powinny być podjęte decyzje, które zakończą proces rehabilitacji narodu tatarsko-krymskiego przywracające im ich prawa i dobre imię.

Janusz Korwin-Mikke

Rada Najwyższa Tatarów przyjechała na Krym namawiać, by głosowali za przyłączeniem [do Rosji].

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Zespołowi Demagoga nie udało się zidentyfikować instytucji o nazwie Rada Najwyższa Tatarów.

Medżlis narodu kymsko-tatarskiego, czyli organ przedstawicielski i wykonawczy Tatarów Krymskich kilkukrotnie podkreślał, iż nie uznaje referendum na Krymie i zachęcał Tatarów do bojkotowania tego wydarzenia. Podkreślił również, iż referendum odbyło się wbrew woli narodu tatarskiego.

Kurultaj narodu krymsko-tatarskiego, będący zjazdem delegatów narodu tatarskiego Ukrainy pracuje obecnie nad przygotowaniem tatarskiego „referendum etnicznego”, które miałoby rozstrzygnąć przyszłość Tatarów na Krymie.

Parlament Tatarstanu  nazywany  Radą Państwa rzeczywiście  wysłał na Krym swoich delegatów  jednak oficjalnie apelowali oni o uregulowanie wewnątrzpaństwowych sporów z zachowaniem międzyetnicznego ładu oraz integralnosci Ukrainy

Janusz Korwin-Mikke

Trzy lata temu pan Rostowski zwrócił uwagę, iż grozi nam wojna. A w listopadzie 2011 r. [Rostowski] udzielił wywiadu “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, w którym potwierdził, że wojna jest jedynym sposobem uniknięcia kompromitacji, jaką jest bankructwo.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Jacek Rostowski 14.09.2011 roku w czasie trwania prezydencji Polski w Unii Europejskiej wygłosił przemówienie w ramach debaty o kryzysie gospodarczym a euro, podczas którego mówił o zagrożeniach wynikających z kryzysu gospodarczego, możliwej katastrofie jako konsekwencji braku określonych działań podejmowanych przez Europejski Bank Centralny w sprawie strefy euro. Rostowski nie mówi o wojnie, wskazuje, że  Europa może nie przetrwać skutków  kryzysu gospodarczego i politycznego, którego może uniknąć podejmując określone działania, konkretnie przyjmując tzw. „sześciopak”.

W wywiadzie udzielonym “Frankfurter Allgemeine Zeitung” Rostowski nie mówi, że wojna jest sposobem uniknięcia kompromitacji, lecz możliwym skutkiem wywołanym brakiem interwencji ze strony Europejskiego Banku  Centralnego. Brak interwencji w konsekwencji mógłby doprowadzić do wielkiego kryzysu, a następnie wojny.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >