Korwin-Mikke w „Do Rzeczy”

13.05.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z Badaniami Gemius  przeprowadzonymi przez Instytut Badań Homo Homini  dla Wirtualnej Polski 27 kwietnia 2010 roku po katastrofie smoleńskiej PiS zyskał  7 punktów procentowych poparcia w porównaniu do sondażu przeprowadzonego 23 marca 2010r. PO z kolei utraciła 1 punkt procentowy poparcia.

Na Platformę Obywatelską zagłosowałoby 37% wyborców natomiast  Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby  30% poparcia. Tym samym znacznie zmniejszył się dystans dzielący tę partię od Platformy.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.