KORWiN o szczepieniach

15.03.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W czasie pandemii świńskiej grypy szczepionek przeciw temu wirusowi w UE nie zakupiła także Łotwa.

Baiba Rosentale, ówczesna minister zdrowia Łotwy, decyzję o powstrzymaniu się od zakupu szczepionek uzasadniała m.in. tym, że świńska grypa jest jedynie sezonową odmianą tej choroby, z powodu ograniczonego zasięgu badań ciężko wybrać najlepszy środek, a większość Łotyszy i tak unika szczepień, a państwo nie powinno korzystać z zasobów nieefektywnie. Nie wykluczono natomiast możliwości nabywania szczepionek prywatnie przez samych pacjentów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.