Kosiniak-Kamysz w Salonie Politycznym Trójki

Władysław Kosiniak-Kamysz był gościem Marcina Zaborskiego w Politycznym Salonie Trójki.

Sprawdzone wypowiedzi

Władysław Kosiniak-Kamysz

Największa ilość Polaków od 1989 roku ma pracę, ponad 16 milionów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie ze wstępnymi danymi, które opublikował Główny Urząd Statystyczny, liczba ludności pracującej w Polsce w III kwartale          2015 r.wyniósł  około 16234 tyś. osób. Stanowi to największy wskaźnik osób posiadających pracę od początku prowadzania badań przez GUS zgodnie z metodologią BAEL.

 

Rok prowadzenia badania Największa wskaźnik ludności pracującej w Polsce w danym okresie

[tyś]

1992 15219
1993 15143
1994 14890
1995 15065
1996 15370
1997 15480
1998 15608
1999 14941
2000 14727
2001 14383
2002 13888
2003 13744
2004 14058
2005 14390
2006 14911
2007 15432
2008 16005
2009 16026
2010 15681
2011 15697
2012 15722
2013 15738
2014 16063
2015 16234

Władysław Kosiniak-Kamysz

Mamy najniższe bezrobocie od siedmiu lat.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Dane z poniższej tabeli wskazują, że stopa bezrobocia w naszym kraju, która wg GUS wyniosła w październiku 9,6%, jest najniższa na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. Wypowiedź należy więc uznać za prawdziwą.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
styczeń 10,4 12,9 13,1 13,2 14,2 13,9 11,9
luty 10,9 13,2 13,4 13,4 14,4 13,9 11,9
marzec 11,1 13,0 13,3 13,3 14,3 13,5 11,5
kwiecień 10,9 12,4 12,8 12,9 12,0 13 11,1
maj 10,7 12,1 12,4 12,6 13,6 12,5 10,7
czerwiec 10,6 11,7 11,9 12,3 13,2 12,0 10,2
lipiec 10,7 11,5 11,8 12,3 13,1 11,8 10,0
sierpień 10,8 11,4 11,8 12,4 13,0 11,7 9,9
wrzesień 10,9 11,5 11,8 12,4 13,0 11,5 9,7
październik 11,1 11,5 11,8 12,5 13,0 11,3 9,6
listopad 11,4 11,7 12,1 12,9 13,2 11,4
grudzień 12,1 12,4 12,5 13,4 13,4 11,4

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wprowadziliśmy roczne urlopy rodzicielskie, dofinansowanie żłobków, wybudowanie 2 500 miejsc opieki nad maluchami do lat 3, dofinansowanie przedszkoli, darmowy podręcznik.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Roczne urlopy rodzicielskie – dnia 17 czerwca 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie wprowadzono dodatkowy urlop macierzyński, który trwa 6 tygodni. W rezultacie rodzicom przysługuje prawo do opieki nad nowo narodzonym dzieckiem przez 52 tygodnie:

  • 20-tygodniowy urlop macierzyński (z czego 14 tygodni przysługuje tylko matce)
  • 2-tygodniowy urlop ojcowski
  • 6-tygodniowy dodatkowy urlop macierzyński
  • 26-tygodniowy urlop rodzicielski

 

Dofinansowanie żłobków – zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, gminy mogą się ubiegać o dofinansowanie z budżetu państwa “zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech”. Wysokość dotacji nie może jednak przekraczać 50 % kosztów realizacji zadania. Gminy mogą również otrzymać dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do lat 3. W tym przypadku jednak wysokość dotacji nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji zadania.

 

Wybudowanie 2500 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – zgodnie z komunikatem Centrum Informacyjnego Rządu, w 2014 roku funkcjonowały 2493 placówek dla dzieci w wieku do lat trzech, w tym: około 1,7 tys. żłobków, 384 kluby dziecięce i 442 dziennych opiekunów. Dla porównania, w roku 2010 takich placówek było 511.

 

Dofinansowanie przedszkoli – dnia 1 września 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw. Na jej podstawie obniżono opłaty za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu. Jako rekompensatę za zmniejszenie tych opłat, gminy otrzymały dodatkowe dofinansowanie z budżetu państwa.
Darmowy podręcznik – dnia 8 lipca 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw z 30 maja 2014 (tzw. ustawa podręcznikowa). Ustawa ta wprowadziła dla uczniów klas I-III szkół podstawowych darmowe podręczniki do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Podręczniki dostarczane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ustawa ta wprowadziła również dotacje do podręczników dla uczniów szkół artystycznych, wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >