Krzysztof Czabański – gość Radia Zet

Wiceminister kultury Krzysztof Czabański rozmawiał z Moniką Olejnik na antenie Radia ZET o potrzebie przeprowadzenia reformy medialnej.

Sprawdzone wypowiedzi

Monika Olejnik

Prezydent Lech Kaczyński mówił, że rządzący nie powinni mieć wpływu na wybór władz telewizji publicznej. (…) To były słowa Lecha Kaczyńskiego, kiedy Platforma Obywatelska chciała przepchnąć swoją ustawę. (…) Wtedy Lech Kaczyński powiedział “to śmiech, to śmiech”, coś takiego powiedział.

Prawda Ukryj uzasadnienie

5 maja 2008 roku w wywiadzie dla TVP2 Lech Kaczyński wypowiedział się w sprawie ustawy medialnej Platformy Obywatelskiej: “w sprawie mediów, gdzie apolityczność i demokratyzacja mają polegać na tym, że rząd (…) mianuje szefa telewizji, przecież to jest najczystszy w świecie żart. To powinno być przedmiotem już nie tylko krytyki, ale wręcz wyśmiewania”.

Krzysztof Czabański

Sama ustawa o mediach publicznych zakłada już równy stosunek do uczestników dyskursu publicznego, że to jest obowiązek mediów publicznych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji zapisano:

„Artykuł 21

1. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.(…)
2. Programy i inne usługi publicznej radiofonii i telewizji powinny:
1) kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji;
2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą;
3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej;
4) umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej; (…)”

Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji nie zmieniła powyższych zapisów.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >