Krzysztof Kwiatkowski o udziale odnawialnych źródeł w całkowitym zużyciu energii

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski udzielił wywiadu Rzeczpospolitej. Głównymi tematami rozmowy były odnawialne źródła energii oraz jakość powietrza.

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Kwiatkowski

Groźba niewypełnienia celu w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) w finalnym zużyciu jest realna. Bo mamy do czynienia z malejącym udziałem zielonej energii. W 2016 r. przekroczył on zaledwie próg 11 proc. i był najniższy od 2013 r.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto w 2016 r. wyniósł 11,3 % i był to najniższy wynik od 2013 r.

Według danych Eurostatu w 2013 r. udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto wynosił 11,4%. W roku 2014 i 2015 odsetek ten wzrósł odpowiednio do 11,5% i 11,7%. W 2016 r. udział ten spadł do poziomu 11,3%. Był to pierwszy spadek w historii (Eurostat podaje dane za lata 2004-2016). W latach 2004-2007 udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto kształtował się na poziomie 6,9%. W latach 2008-2015 następował stały wzrost, który sięgał 1 p.p. rocznie (2008-2011).

W rankingu państw Unii Europejskiej w zakresie wysokości udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto w 2016 r. Polska zajmuje 20 miejsce. Pierwszą lokatę zajmuje Szwecja z udziałem na poziomie 53,8%. Średnia dla Unii Europejskiej wynosi 17%.

Cel dla Polski na 2020 r. w zakresie odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto wynosi 15%. Stanowi to 75% celu Unii Europejskiej, który określono na 20%.

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Krzysztof Kwiatkowski
Prezes Najwyższej Izby Kontroli


Groźba niewypełnienia celu w zakresie OZE w finalnym zużyciu jest realna. (…) W 2016 r. przekroczył on (udział OZE) zaledwie próg 11 proc. i był najniższy od 2013 r.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >