Kto najczęściej pada ofiarą przemocy domowej w Polsce?

Joanna Senyszyn była jednym z gości wtorkowego wydania programu TVN24 Tak jest. Dyskusja była oparta o zmiany zaostrzające przepisy Kodeksu karnego dotyczące przemocy wobec dzieci, które będą obowiązywały od 13 lipca 2017 r. Surowiej ma być karane spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny. Joanna Senyszyn wypowiedziała się na temat tych zmian, podając dane statystyczne na temat przemocy wobec dzieci.

Sprawdzone wypowiedzi

Joanna Senyszyn

Ofiary przemocy domowej to są w większości, w 90 procentach kobiety i dzieci.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie obejmuje procedura Niebieskiej Karty, wydana na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493).

Niebieska karta składa się z dwóch części, które mają funkcjonariusze Policji podczas interwencji dotyczącej przemocy domowej:

  • Karta A, w której dokumentuje się zgłoszoną sytuację i co zastano na miejscu, a także jakie działania podjęto.
  • Karta B opisuje najważniejsze przestępstwa związane z przemocą domową oraz dane teleadresowe instytucji i organizacji pozarządowych, do których ofiara może się zwracać o pomoc.

Kartę A wypełnia interweniujący funkcjonariusz na miejscu zdarzenia w obecności sprawcy. Stanowi ona zapis faktu interwencji związanej z przemocą i może stanowić dowód w postępowaniu procesowym w sytuacji, gdy ofiara postanowi złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Po interwencji kartę należy przekazać oficerowi dyżurnemu jednostki. Na podstawie tej karty właściwy funkcjonariusz dzielnicowy ma obowiązek w ciągu siedmiu dni odwiedzić rodzinę i przeprowadzić wywiad środowiskowy, a następnie monitorować sytuację odwiedzając dany adres nie rzadziej niż co miesiąc.

Komenda Główna Policji prowadzi swoje statystyki właśnie na podstawie danych dotyczących działań podjętych w procedurze.

Według przedstawionych przez Policję informacji w 2016 r. ofiarami przemocy domowej było łącznie 91789 osób, z czego 81153 stanowiły kobiety i małoletni – co oznacza około 88,5% ogółu, zatem wypowiedź Joanny Senyszyn uznajemy za prawdziwą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >