Czy rząd może wysłać ABW?

Janusz Palikot na wczorajszej konferencji w Sejmie wytykał błędy rządu Donalda Tuska. Stwierdził m.in., że jest on odpowiedzialny za interwencję Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w redakcji „Wprost” 18 czerwca.

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Palikot

Rząd Donalda Tuska wysłał ABW na redakcję “Wprost”

Fałsz Ukryj uzasadnienie

ABW, podobnie jak chociażby Policja, może przystąpić do działań operacyjnych po zawiadomieniu przez kogokolwiek, także członka Rady Ministrów. W obecnym ustroju prawo jednak nie zezwala na wydanie przez członka Rady Ministrów polecenia funkcjonariuszowi Agencji.

 

W myśl art. 7 ustawy z dnia 24 maja 2002 o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Prezes Rady Ministrów jest organem “zwierzchnim” nad ABW, jego władza jednak ogranicza się do przedstawiania wiążących dla kierownictwa Agencji wytycznych pracy. W myśl zasad wykładni językowej, wynikające z w/w artykułu “wytyczne” nie dotyczą indywidualnych przykadów, a jedynie ogólnych założeń działalności.

 

Kolejne powiązania ABW z Radą Ministrów i jej Prezesem znajdują się w artykułach 11-12 ustawy powołujących działające przy Rządzie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. W skład tego organu ze strony “rządowej”, prócz Premiera, wchodzą także Ministrowie Spraw Wewnętrznych, Zagranicznych, Obrony Narodowej oraz Finansów. W tym wypadku jednak również nie istnieje możliwość bezpośredniego nakazania interwencji – funkcje kolegium ograniczają się przede wszystkim do roli opiniodawczej oraz kontrolnej oraz powoływania kierownictwa Służb Specjalnych i ustalania ich budżetów.

 

Prerogatywą Prezesa Rady Ministrów jest także wynikająca z artykułu 13 wydawanie wytycznych oraz żądanie informacji od innych organów kierowniczych oraz naczelnych nad służbami specjalnymi oraz innymi organami zajmującymi się szerokopojętym bezpieczeństwem (min. Policja, Służba Więzienna, Żandarmeria Wojskowa, Służba Celna czy Urzędy Skarbowe). Na przepis ten należy jednak ponownie spojrzeć przez pryzmat wykładni stosowanej do artykułu 7, który wyklucza – nawet w ramach koordynacji – wydawanie przez samego Prezesa Rady Ministrów konkretnych poleceń wobec funkcjonariuszy ABW bądź jakichkolwiek innych formacji.

Zgodnie z przepisami KPK nie da sie na podstawie udostępnionych informacji o czynnościach ustalić, kto zapoczatkowal postepowanie przygotowawcze w wyniku którego doszlo do przeszukania

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >