Która ze stron politycznych osiąga większość w sondażach?

18.04.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Badania sondażowe przeprowadzane w marcu i kwietniu 2017r. Wskazują na to, że suma głosów oddanych na PiS i partię Kukiz’15 zawsze jest wyższa od sumy wyników PO i Nowoczesnej.

CBOS
2 IV
POLLSTER
2
 IV
IPSOS
17-19 III
Kantar Public
12 IV
IBRiS
11 IV
Polska Press Grupa
9 IV
PiS

 

37% 31% 32% 28% 32,7% 34,3%
PO

 

26% 26% 28% 27% 25,7% 26,2%
Kukiz

 

9% 11% 10% 12% 8% 9,8%
.Nowoczesna

 

5% 11% 8% 5% 6,3% 10,8%
suma PiS i Kukiz’15

 

46% 42% 42% 40% 40,7% 44,1%
suma PO i .Nowoczesna 31% 37% 36% 32% 32% 37%

 

Warto dodać, że w sondażu przeprowadzonym 11 kwietnia przez IBRiS ankietowanych zapytano również o to, kto wygra wybory parlamentarne w 2019 roku. 39% respondentów wskazało koalicję PO-Nowoczesna-PSL, 23,8% nową siłę opozycyjną, która dopiero powstanie, a 22,9% obstawia, że najbliższe wybory parlamentarne wygra PiS.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.