Leszek Balcerowicz we „Wprost”

W ubiegłym tygodniu „Wprost” opublikował wywiad z Leszkiem Balcerowiczem, który nie umknął naszej uwadze. Sprawdziliśmy wypowiedzi dotyczące wieku emerytalnego, PKB i węgierskich „Frankowiczów”.

Sprawdzone wypowiedzi

Leszek Balcerowicz

Są badania, które wskazują, że ze względu na demografię za 20 lat będzie 2,5 mln mniej Polaków w wieku produkcyjnym

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według najnowszej prognozy na lata 2014-2050 ( Tabl.30), uwzględniającej zmianę wieku emerytalnego, w 2013 roku było 24,548 mln osób w wieku produkcyjnym, a w roku 2035 będzie 22,569 mln , czyli różnica będzie wynosić 1,979 mln osób.

Według prognozy ludności Polski na lata 2008-2035 Głównego Urzędu Statystycznego ( Tabl. 2) w 2015 roku liczba ludności w wieku produkcyjnym miała wynosić 23,717 mln, a w 2035 roku 20,739 mln, a więc różnica miała wynosić 2,978 mln osób.

 

Prognoza na lata 2008-2035

Prognoza na lata 2014-2050

Rok

2015

2035

2013

2035

Liczba ludności  w wieku produkcyjnym (w tys.)

23717.7

20739.3

24548

22569

Różnica (w tys.)

2978.4

1979

Jednak w związku najnowszymi dostępnymi danymi wypowiedź musimy uznać za fałszywą.

 

Leszek Balcerowicz

Według “The Economist” Polska w tym roku będzie miała 3,4 proc. wzrostu PKB.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych The Economist w roku 2015 PKB wzrośnie o 3,4%, a w 2016 roku o 3,7%.

Leszek Balcerowicz

Ale tam [na Węgrzech] był dużo większy odsetek ludzi, którzy brali te kredyty [we Frankach].

Prawda Ukryj uzasadnienie

Powołując się na opracowanie autorstwa Martina Browna, Marcela Petera i Simona Wehrmülle’a pt. Swiss Franc Lending in Europe z lutego 2009 r., (s.5) wiemy, iż w Polsce udział kredytów we Frankach wynosił 69% ogółu kredytów branych w obcych walutach, co było wartością większą aniżeli w przypadku Węgrów (56%). Jednak 17% kredytów udzielanych w Polsce stanowiły kredyty we Frankach, podczas gdy na Węgrzech liczba ta wzrastała do 31%. Co możemy uznać za dużo większy odsetek niż w Polsce.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >