Leszek Miller w Radiu Zet

Radiu Zet Leszek Miller mówił m.in. o tym, kto może zabierać głos z mównicy sejmowej.

Sprawdzone wypowiedzi

Leszek Miller

W regulaminie Sejmu jest napisane wyraźnie, że może wystąpić wnioskodawca, więc w tym przypadku pewnie wystąpi Jarosław Kaczyński i odbywa się debata z udziałem przedstawicieli wszystkich ugrupowań, natomiast nie ma tam miejsca na kandydata na premiera.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Regulamin Sejmu nie przewiduje udziału w debacie kandydata na premiera niebędącego osobą uprawnioną do wystąpienia w przypadku konstruktywnego wotum nieufności dla Rady Ministrów.

Zgodnie z art. 115 pkt. 5a Regulaminu Sejmu “W debacie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności Marszałek Sejmu poza kolejnością mówców zapisanych do głosu, głosu udziela wyłącznie Prezesowi Rady Ministrów” oraz pkt. 6 w/w artykułu “(…) po wyczerpaniu listy mówców głos może zabrać jedynie Prezes Rady Ministrów”.

W Regulaminie znajduje się lista osób uprawnionych do wystąpienia na sejmowej mównicy. Należą do nich: posłowie (art. 179 pkt. 2), Prezydent (art. 186 pkt. 1), członkowie Rady Ministrów, Prezes NIK, Szefowie Kancelarii Prezydenta, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta zastępujący Szefa Kancelarii Prezydenta (art. 186 pkt. 2), Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Przewodniczący Trybunału Stanu, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Przewodniczący Krajowej rady Sądownictwa, Prokurator Generalny, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prezes Narodowego Banku Polskiego (w sprawach objętych zakresem ich ustawowej działalności; art. 186 pkt. 3), wnioskodawca, przedstawiciel Komisji Ustawodawczej oraz sprawozdawca (art. 187).

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >