Leszek Miller w Sygnałach Dnia PR1

W Sygnałach Dnia PR1 gościł przewodniczący SLD Leszek Miller. Rozmowa dotyczyła wielu tematów, które w ostatnim czasie pojawiły się w mediach.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej pracy.

Sprawdzone wypowiedzi

Leszek Miller

Zaraz po wojnie, gdzieś tak od 48 roku do lat 50. przyjęła 16 tysięcy uchodźców politycznych z Grecji, to byli ludzie, którzy uciekali przed faszystowskimi rządami tzw. czarnych pułkowników, z tego, z tych 16 tysięcy połowa wróciła do Grecji, a połowa została.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Ucieczka Greków była spowodowana załamaniem się powstania i rozbicia partyzantki Balojannisa w 1949 roku. Polska przyjęła greckich uchodźców w kilku przedziałach.

1948 – 1949 – 3105 dzieci

1949 – 1950 – 9282 osoby dorosłe

1950 – 1956 – 829 łączenie rodzin ( dorośli i dzieci) co razem dało 13216 osób.

Kazimierz Pudło natomiast podaje, że w latach 1948-1951 łącznie do Polski przybyło 14525 greków z czego w roku 1955 w Polsce było ich już około 15215.

Lata 1957-1974 upłynęły pod znakiem dalszej asymilacji a jednocześnie pojawiła się możliwość wyjazdów. Szacuje się, że Polskę opuściło około 35% emigrantów z Grecji. Większość z nich stanowili Macedończycy, którzy przeprowadzili się do Republiki Macedońskiej w Jugosławii. Ostatni już okres (1975-1995) charakteryzował się reemigracją Greków (upadek dyktatury „czarnych pułkowników”). Do roku 1987 w Polski wyjechało około 5300 osób. Po wprowadzeniu przepisów o możliwości korzystania w Grecji z emerytur wypracowanych na obczyźnie, co nastąpiło w styczniu 1987 roku, liczba powracających do Grecji znacznie wzrosła. Zgodnie ze spisem powszechnym ludności z 2011 roku w Polsce żyje 3600 Greków (str.262).

Niestety, wypowiedź jesteśmy zmuszeni uznać za nieweryfikowalną z powodu braku rzetelnych oraz jednoznacznych źródeł.

Leszek Miller

Ponad 80 proc. polskich dzieci ma próchnicę.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z listem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka wystosowanego do Premier Ewy Kopacz, „95 proc. 18-łatków ma próchnicę zębów. Wyniki Ogólnopolskiego Monitoringu Zdrowia Jamy Ustnej (lata 2008 2012) wskazują, że u 85,6 proc. dzieci 6 – letnich stwierdzono próchnicę i wskaźnik ten nie zmienił się na przestrzeni czterech lat. U dzieci 12 letnich próchnicę w 2012 r. stwierdzono u 79,6 proc. dzieci, w 2010 roku wskaźnik ten wynosił 82,7 proc”.

Dzięki tej informacji uznajemy wypowiedź Leszka Millera za prawdziwą.

Leszek Miller

Ile osób jest za opodatkowaniem księży i nie finansowaniem religii w szkołach, ponad 60 proc.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Z sondażu SW Research dla “Newsweeka” wynika, że za finansowaniem lekcji religii przez Kościół, a nie z podatków, opowiada się 62,4% respondentów. Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2015 na grupie 800 Polaków.

Jako,że Pan Miller prawidłowo powołał się na dane z najnowszego sondażu dotyczący tej kwestii, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Warto jednak dodać,że raporcie CBOS pt. “Ocena obecnej sytuacji kościoła katolickiego oraz oczekiwania wobec nowego papieża” z marca 2013 roku przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, można znaleźć informacje dot. stosunku Polaków do ewentualnych zmian strukturalno-organizacyjnych w Kościele. Za regulacją spraw finansowych Kościoła i księży (przejrzystość finansów Kościoła, opodatkowanie księży, wprowadzenie pensji dla księży, zmniejszenie/likwidacja opłat za usługi religijne) opowiedziało się 3% ogółu respondentów, a za zmianami w zakresie nauczania religii (likwidacja religii w szkołach, przeniesienie katechezy do parafii, zmiana metod nauczania religii itp.) 2 % ogółu respondentów.

Leszek Miller

Zasada finansowania z budżetu jest określona w dokumentach Rady Europy. Rada Europy zaleca wszystkim państwom członkowskim, aby taką zasadę wprowadzić.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Rada Europy przyjęła wiele instrumentów prawnych mających na celu zapobieganie korupcji. Jednym z nich jest Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczące wypracowania wspólnych zasad walki z korupcją w finansowaniu partii politycznych i kampanii wyborczych – (Recommendation on Common Rules against Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns (Recommendation Rec(2003)4). – analiza kancelarii senatu “Finansowanie partii politycznych w wybranych krajach europejskich” z 2011 roku.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >