Live Beaty Szydło na Facebook’u

Po wakacyjnej przerwie Premier Beata Szydło powraca do odpowiadania na pytania internautów na żywo na Facebook’u. Dzisiejszy temat w związku z rozpoczęciem roku szkolnego będzie dotyczył edukacji. Zespół demagog.org.pl postanowił sprawdzić wypowiedzi Premier na żywo. Kolejne factchecki będą pojawiały się w miarę ich sprawdzania przez nas.

Sprawdzone wypowiedzi

Beata Szydło

80% dzieci 6-letnich 1 września rodzice wysłali do oddziałów przedszkolnych lub do przedszkoli.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, według szacunkowych danych, w roku szkolnym 2016/2017 ponad 80% dzieci sześcioletnich pozostanie w przedszkolu.

Beata Szydło

Szóstoklasiści po zakończeniu nauki w czerwcu nie będą musieli pisać egzaminu

Prawda Ukryj uzasadnienie

Sprawdzian szóstoklasisty został wprowadzony w 2002 roku. Jest on pokłosiem programu czterech reform przeprowadzonych przez rząd Jerzego Buzka. Sprawdzian ten obejmuje wiadomości i umiejętności ujęte w odpowiedniej podstawie programowej. Sprawdzian podzielony był na dwie części: pierwsza obejmowała zadania z języka polskiego i matematyki, druga natomiast – zadania z języka obcego nowożytnego. Jak możemy przeczytać na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: „Co istotne, podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.”. Jednak zgodnie z decyzją Sejmu z 23 czerwca egzamin ten zostanie zlikwidowany od 1 września 2016 roku.

Beata Szydło

Zniknęły godziny karciane

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wnioskodawcą projektu zmiany ustawy – Karta nauczyciela była Minister Edukacji Narodowej. W Rządowym Centrum Legislacji dokument ten powstał 8 stycznia 2016 roku i został skierowany do konsultacji publicznych ze związkami zawodowymi oraz podmiotami zainteresowanymi daną nowelizacją. Projekt został również przesłany do Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz do Komisji prawniczej. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy i skierowała go do Sejmu 16 lutego 2016 roku Do Sejmu projekt wpłynął 23 lutego i został uchwalony 18 marca. Za projektem głosowali posłowie PiSu, Kukiz’15, Nowoczesnej i PSL, przeciw byli jedynie parlamentarzyści PO. 21 marca 2016 roku nowelizacja Karty nauczyciela została przekazana Prezydentowi do podpisu. Zmienia ona omawiany art. 42 ust. 2 pkt 2 poprzez usunięcie podpunktów a i b traktujących o liczbie godzin, które obowiązkowo muszą przepracować nauczyciele na różnych poziomach szkolnictwa. Obecnie nauczyciel będzie nadal zobowiązany do wykonywania innych zajęć i czynności zapisanych w statucie szkoły, jednak nie ma on obowiązku przeprowadzać tych zajęć w wymiarze, który przewidywała poprzednia wersja ustawy. Zmiana ta ma weszła w życie 1 września 2016 roku.

Więcej o temacie godzin karcianych w naszej analizie obietnicy ich likwidacji: http://demagog.org.pl/kalendarzobietnic-godziny-karciane/

Beata Szydło

Pani Minister Zalewska prowadzi konsultacje od początku tego roku we wszystkich województwach. (w sprawie reformy oświaty)

Prawda Ukryj uzasadnienie

W ramach konsultacji społecznych związanych z planowaną reformą systemu oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej zaplanowało cykl ogólnopolskich debat pod hasłem “Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. W jego ramach odbyło się 16 debat wojewódzkich, których zwieńczeniem była konferencja podsumowująca  zorganizowana 27 czerwca 2016 w Toruniu.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >