Ludwik Dorn o statutowej władzy prezesa PiS

We wczorajszych Sygnałach Dnia Jedynki Ludwik Dorn wypowiadając się na temat wpływu tzw. ‚dołów partyjnych’ na politykę ogólnokrajową odniósł się do statutu Prawa i Sprawiedliwości. Czy Jarosław Kaczyński może zawieszać prawa członkowskie bez uzasadnienia?

Sprawdzone wypowiedzi

Ludwik Dorn

(…) zwłaszcza w Prawie i Sprawiedliwości, w której to partii statucie jest przepis mówiący o tym, że prezes partii może każdego na dowolnie długi okres bez żadnego uzasadnienia zawiesić.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według punktu 2. artykułu 7. statutu PiS, prezesowi partii przysługuje prawo zawieszenia członka jeśli zachodzi podejrzenie, ”(…) iż naraził on dobre imię lub działał na szkodę PiS” bez podania uzasadnienia.

Treść statutu Prawa i Sprawiedliwości:

ART. 7. Zawieszenie członka w jego prawach
Członkostwo w PiS zostaje zawieszone w trybie i na zasadach określonych
Statutem, z chwilą:
2) wydania przez Prezesa PiS postanowienia o zawieszeniu,
w związku z uzasadnionym przypuszczeniem, iż naraził on
dobre imię lub działał na szkodę PiS, w szczególności po
wszczęciu przeciw niemu postępowania dyscyplinarnego do
czasu rozpoznania sprawy przez Koleżeński Sąd Dyscyplinarny
lub do czasu wyjaśnienia sprawy będącej przyczyną
zawieszenia.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >