Ludwik Dorn w TOK FM

Ludwik Dorn podczas rozmowy z Jackiem Żakowskim w Poranku TOK FM, wypowiadał się między innymi o pierwszym rozszerzeniu Unii Europejskiej i szczycie szefów dyplomacji UE w Warszawie.

Sprawdzone wypowiedzi

Ludwik Dorn

(Na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE w Warszawie) tylko 4 przedstawicieli było na poziomie ministrów. (…) Nie było nikogo z krajów bałtyckich, ani nawet dyrektora departamentu z Czech.

Prawda Ukryj uzasadnienie

27 czerwca 2016r. w Warszawie odbyło się spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych dziesięciu państw Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Ministra Spraw Zagranicznych Polski Witolda Waszczykowskiego.

Jak wynika z informacji Biura Rzecznika Prasowego  zamieszczonych na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski “głównym celem spotkania były rozmowy na temat sytuacji w UE powstałej po referendum w Wielkiej Brytanii”.

Przedstawiciele dziesięciu państw Unii Europejskiej, którzy byli obecni w Warszawie to ministrowie spraw zagranicznych Rumunii, Bułgarii, Grecji, Węgier oraz sekretarze stanu i wysocy urzędnicy z MSZ Hiszpanii, Słowacji, Słowenii i Austrii. W spotkaniu uczestniczył także minister ds. europejskich Wielkiej Brytanii David Lidington.

Na spotkaniu nie byli obecni przedstawiciele krajów bałtyckich ani Czech.

Ludwik Dorn

Brexit to było zakwestionowanie pierwszego rozszerzenia UE z 1975 r.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź nie może zostać uznana za prawdziwą gdyż tzw. pierwsza  fala przyjęć do Unii Europejskiej nastąpiła w roku 1973 r.

Do wspólnoty europejskiej zostały przyjęte wtedy Wielka Brytania, Irlandia oraz Dania.

Przystąpić do Unii Europejskiej miała zamiar również Norwegia, która zrezygnowała z członkostwa z powodu sprzeciwu swoich obywateli.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >