Łukasz Gibała w LoveKraków

01.08.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z uchwałą NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, miasto przyznaje 2 800 000 zł na dotacje do zadań z zakresu ochrony środowiska.

Z kolei Kraków faktycznie wydał na przebudowę stadionu Wisły 600 mln zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.