Łukasz Gibała w LoveKraków

Łukasz Gibała udzielił obszernego wywiadu dla portalu LoveKraków, postanowiliśmy sprawdzić prawdomówność krakowskiego polityka.

Sprawdzone wypowiedzi

Łukasz Gibała

Dlaczego miasto przeznaczyło w tym roku tylko trzy miliony złotych na wymianę pieców gazowych? A dlaczego przeznacza jednocześnie 600 milionów złotych na remont stadionów Wisły i inne tego typu wielkie inwestycje?

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z uchwałą NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, miasto przyznaje 2 800 000 zł na dotacje do zadań z zakresu ochrony środowiska.

Z kolei Kraków faktycznie wydał na przebudowę stadionu Wisły 600 mln zł.

Łukasz Gibała

Jesteśmy jednym z najbardziej niebezpiecznych miast, jeśli chodzi o liczbę rozbojów na tysiąc mieszkańców.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według raportu przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z 2013 roku, Kraków zajmuje drugie miejsce w ilości bójek, pobić i rozbojów w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Wskaźnik ten wynosi 11,85. Dla porównania Wrocław ze wskaźnikem o wartości 13,52.

Łukasz Gibała

Według rankingu Radia RMF w Krakowie najdłużej stoimy w korkach.

Prawda Ukryj uzasadnienie

To raport Deloitte wskazuje na Kraków jako najbardziej zakorkowane miasto.
Kierowca dojeżdżający do pracy 10 km traci w korkach 7 godzin 43 minuty miesięcznie.
Przeciętnego kierowcę w Krakowie korki kosztują 3.195 zł rocznie.

Łukasz Gibała

Średnia pensja w Krakowie to mniej niż 4 tysiące złotych, a w Warszawie czy w Katowicach to około 5 tysięcy.

 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Wedle danych Krakowskiego Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosi 4102,26 zł.

Łukasz Gibała

Jest do wzięcia prawie 10 miliardów euro w najbliższym rozdaniu unijnym z programu Inteligentny Rozwój.

 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków EFRR na PO IR wynosi 8614,1 mln EUR

 

Łukasz Gibała

Jesteśmy [Kraków] na czwartym miejscu od końca na 18 dużych miast pod względem pozyskiwania środków z Unii per capita.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Raport dotyczący wydatków finansowanych ze środków unijnych w latach 2009-12 (w zł per capita) klasyfikuje Kraków na 15 miejscu.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >