Łukasz Gibała w Radiu Kraków

W kontekście zbliżających się wyborów samorządowych, Łukasz Gibała w Radiu Kraków mówił m.in. o kampanijnych limitach wydatków. Czy znajomość kodeksu wyborczego okazała się jego mocną stroną? Sprawdzamy!

Sprawdzone wypowiedzi

Łukasz Gibała

Limit wydatków to około 450 tysięcy.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 476 par. 4 kodeksu wyborczego limit wydatków na kampanię wyborczą w gminach liczących powyżej 500 tys. mieszkańców oblicza się mnożącpierwsze 500 000 mieszkańców przez kwotę 60 groszy, a nadwyżkę ponad 500 000 mieszkańców- przez kwotę 30 groszy.

Według danych zamieszczonych w  Biuletynie Statystycznym Miasta Krakowa za I kwartał 2014r. liczba ludności w 2013 roku wynosiła 758 992 osoby. Po podłożeniu liczby mieszkańców do wzoru z kodeksu wyborczego widać, iż limit wydatków wynosi 377.7 tysięcy złotych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >