Luki w dochodach z podatku VAT

08.12.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych podawanych na oficjalnej stronie PwC, luka VAT w 2016 nominalnie była rekordowa i wynosiła ok. 52 miliardy złotych (2,9% PKB). Rok wcześniej wyniosła ona 49 miliardów (2,8% PKB). Nominalnie był to rekordowy wynik, ale jako stosunek luki VAT do wartości PKB, również według PwC, ten sam stosunek, czyli 2,9%, miał miejsce w 2013 roku.

Najniższy odnotowany stosunek luki vat do PKB miał miejsce w 2007 roku, kiedy luka wynosiła zaledwie 0,6% PKB.

Share The Facts
Jan Grabiec
Poseł


Rekordowa luka VAT-owska była w ubiegłym roku za rządów PiS-u, 52 miliardy złotych według PWC wyciekło z Polski w postaci luki VAT-owskiej. 52 miliardy złotych w jednym roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.