Magazynowanie paliw

Wypowiedzi Jarosława Grzesika, szefa Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność, oraz Pawła Stańczyka, prezesa Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z o.o. są tematem dzisiejszego artykułu z cyklu factchecku energetycznego.

Działanie realizowane w ramach projektu „Obywatel z energią!” Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Sprawdzone wypowiedzi

Jarosław Grzesik

Kiedy Jastrzębska Spółka Węglowa wchodziła na giełdę całość wpływu z akcji przejął Skarb Państwa. To było 5 miliardów złotych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli o sygnaturze P/12/054/KGP: Proces prywatyzacji JSW przeprowadzono sprawnie, w terminie niespełna sześciu miesięcy od podjęcia decyzji o jego rozpoczęciu, co pozwoliło na sprzedaż akcji w okresie wzrostowego trendu cen. Przychody z prywatyzacji spółki, w wysokości 4 834 mln zł, zasiliły budżet państwa i w stosownych proporcjach fundusze celowe.

W dalszej części raportu znajduje się sprecyzowanie kwoty, która bezpośrednio zasiliła budżet państwa, to jest 2 562 mln zł, oraz kwota 2 272 mln zł, która zasiliła fundusze celowe.

Ponieważ przychody na rzecz Skarbu Państwa wynoszą 4,8 miliardów złotych i mieszczą się w zakresie błędu na poziomie 5%, wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Paweł Stańczyk

OLPP posiada w Polsce sieć 19 baz paliw o łącznej pojemności około 1,8 mln m³.

Prawda Ukryj uzasadnienie

OLPP, czyli Operator Logistyczny Paliw Płynnych jest największym w Polsce przedsiębiorstwem, specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych. Spółka posiada największą w Polsce sieć wyspecjalizowanych baz paliw, rozlokowanych na terenie całego kraju. Wszystkie bazy paliw podzielone są 3 zespoły. W ich skład wchodzą odpowiednio bazy paliw w danych miejscowościach:

Łącznie wszystkich baz paliw jest 19.

Według danych zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej, łączna pojemność magazynów Operatora Logistycznego Paliw Płynnych wynosi 1,8 mln metrów sześciennych, w których przechowywane są zapasy i rezerwy produktów ropopochodnych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >