Małgorzata Fuszara w Radiowej Trójce

10.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Kobiety w Platformie Obywatelskiej stanowią 37% ogółu liczby posłów partii w Sejmie. Jest to największa wartość w zestawieniu z innymi ugrupowaniami. Dla porównania, w Prawie i Sprawiedliwości jest to 17%, czy Polskim Stronnictwie Ludowym- 9%.

 

posłowie.png

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.