Małgorzata Fuszara w Radiowej Trójce

Pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Małgorzata Fuszara wypowiada się między innymi na temat parytetów.

Sprawdzone wypowiedzi

Małgorzata Fuszara

Tylko Platforma ma prawie 35% kobiet… żadna inna partia się nawet nie zbliża do tego

Prawda Ukryj uzasadnienie

Kobiety w Platformie Obywatelskiej stanowią 37% ogółu liczby posłów partii w Sejmie. Jest to największa wartość w zestawieniu z innymi ugrupowaniami. Dla porównania, w Prawie i Sprawiedliwości jest to 17%, czy Polskim Stronnictwie Ludowym- 9%.

 

posłowie.png

Małgorzata Fuszara

konwencja ułatwia aborcję, to jest nieprawda konwencja w ogóle się na ten temat nie wypowiada, że konwencja zmienia definicję małżeństwa, to jest nie prawda proszę państwa (…) konwencja się w ogóle na ten temat nie wypowiada,(…)

Prawda Ukryj uzasadnienie

Konwencja expressis verbis nie mówi nic o ułatwianiu dostępu do aborcji lub definicji małżeństwa.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >