Małgorzata Kidawa- Błońska o emigracji Polaków

Małgorzata Kidawa- Błońska wypowiadała się w Salonie politycznym Trójki na temat Polaków opuszczających Polskę w czasie trwanie stanu wojennego.

Sprawdzone wypowiedzi

Małgorzata Kidawa-Błońska

W czasach stanu wojennego prawie 800 tys. Polaków opuściło Polskę.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W latach osiemdziesiątych emigracja stanowiła jeden z istotnych problemów społecznych w naszym kraju. Według Instytutu Historii UJ z Polski w latach 1980-1988 wyjechało 800 tys. obywateli (w latach 1981-1986 średnio około 60 tys. rocznie). Jednakże stan wojenny trwał od grudnia 1981 r. do lipca 1983 r. Wynika z tego, że błędem jest stwierdzenie, że w czasach stanu wojennego opuściło Polskę prawie 800 tys. Polaków.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >