Małgorzata Kidawa- Błońska o wyborze sędziów TK

Małgorzata Kidawa- Błońska w rozmowie w Moniką Olejnik w Radiu ZET mówiła o wyborze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.

Sprawdzone wypowiedzi

Małgorzata Kidawa-Błońska

Zostali wybrani sędziowie (TK), którzy mogą, powinni już, trzech powinno już objąć swój urząd, dlatego że 6 listopada skończyła się kadencja poprzednich.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu VII kadencji z dnia 8 października 2015 według nowej ustawy o TK zostali wybrani nowi sędziowie, którzy kończą swoją kadencję 6 listopada (dr. hab. Maria Gintowt-Jaśkowicz, Wojciech Hermeliński i Marek Kotlinowski) oraz w grudniu (prof. Zbigniew Cieślak i prof. Teresa Liszcz): prof. Roman Hausner, prof. Andrzej Jakubecki, dr. hab. Krzysztof Ślebzak, prof. Bronisław Sitka, prof. Andrzej Sokal.
Art. 21 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przewiduje, że po wybraniu przez Sejm sędziego składa on wobec Prezydenta ślubowanie. Ust. 2 wskazuje, że odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna z tym, że sędzia-elekt zrzeka się stanowiska. Wynika z tego, że ślubowanie sędziego Trybunału jest konieczne do rozpoczęcia pracy w TK.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >