Małgorzata Kidawa- Błońska w Jeden na Jeden

25.09.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Lech Kaczyński został zaprzysiężony na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 23 grudnia 2005r.
Donald Tusk został powołany na Prezesa Rady Ministrów 16 listopada 2007r. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W momencie obejmowania urzędu przez Lecha Kaczyńskiego jak i w 16 dniu jego urzędowania premierem był Kazimierz Marcinkiewicz.
Lech Kaczyński spotkał się z Donaldem Tuskiem jako przewodniczącym Platformy Obywatelskiej 20 stycznie 2006r. a więc nie był to 16, a 29 dzień urzędowania Lecha Kaczyńskiego
Donald Tusk został premierem prawie dwa lata po zaprzysiężeniu Lecha Kaczyńskiego na Prezydenta i w związku z tym spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem 16 dnia urzędowania nie mogło mieć miejsca.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.