Małgorzata Sadurska gościem Moniki Olejnik

Sprawdzone wypowiedzi

Małgorzata Sadurska

Natomiast nie patrzy, że prawdziwym i realnym źródłem przemocy, z którym należy walczyć, są patologie, szczególnie alkohol. Zgodnie ze statystykami policyjnymi pierwotną przyczyną tej przemocy jest alkohol, 63 proc. sprawców było pod wpływem alkoholu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z najnowszymi danymi policyjnymi odnoszącymi się do roku 2014 ogólna liczba osób podejrzewanych o przemoc w rodzinie wynosiła 78 489, natomiast liczba podejrzanych sprawców będących pod wpływem alkoholu sięgnęła 50 073, stanowiąc tym samym 63,8%.

Małgorzata Sadurska

W konsekwencji ta ustawa [karząca lekarzy za stosowanie metody in vitro], my złożyliśmy autopoprawkę do tej ustawy, no marszałek Sikorski nie zgodził się, bo to by był ewenement, jeżeli chodzi o regulamin sejmowy, chyba to nawet precedens, bo marszałek Sikorski podzielił nam ustawę na pół, puścił nam ustawę pod obrady Sejmu, projekt ustawy, natomiast nie puścił nam autopoprawki, która mówiła o zakazie wykonywania zawodu lekarza dla tych osób, dla tych lekarzy.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Po przeanalizowaniu tekstów projektu ustawy i autopoprawki [Projekt ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz zmianie niektórych innych ustaw] autorstwa PiS widać, że był on  głosowany bez autopoprawki. Natomiast w Regulaminie Sejmu a konkretnie jego 36 artykule czytamy, że  “Wnioskodawca, do czasu rozpoczęcia pierwszego czytania, może wnieść autopoprawkę do przedłożonego projektu. Tekst autopoprawki jest wprowadzany do przedłożonego projektu bez konieczności jej głosowania”.

Małgorzata Sadurska

Jeżeli mówimy o podziałach, no to przecież sam minister Deskur w Platformie Obywatelskiej, w rządzie był przeciwny projektowi rządowemu, właśnie wnosił żeby nie było nadprogramowych zarodków i żeby ta ustawa po drugie nie była dopuszczalna dla związków nieformalnych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Minister Michał Deskur rzeczywiście podkreślił, że standardy dotyczące in vitro muszą gwarantować, że każde dziecko będzie miało zapewnione bezpieczne środowisko rodzinne, dlatego też możliwość korzystania z tej metody powinna zostać ograniczona do par małżeńskich, „których wzmocniona przez prawo trwałość i stabilność dają największą szansę na rozwój dziecka w optymalnych warunkach”. Ocenił ponadto, że do minimum należy ograniczyć liczbę zarodków tworzonych w procedurze in vitro: „Liczba ta powinna uwzględniać obiektywne wskazania medyczne i dobro matki”.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >