Małgorzata Sadurska w Sygnałach Dnia

Małgorzata Sadurska – szef Kancelarii Prezydenta RP w rozmowie Przemysławem Szubartowiczem.

Sprawdzone wypowiedzi

Małgorzata Sadurska

Zgodnie z Konstytucją prezydent zwołuje pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu w terminie 30 dni po wyborach i pan prezydent tego terminu dotrzymał.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej pierwsze posiedzenie zwojuje prezydent  w ciągu 30 dni od dnia wyborów, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 98 ust. 3 i 5. Prezydent Andrzej Duda zwołał pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencji na 12 listopada 2015 r., na godz. 13.00.

Małgorzata Sadurska

(…) to może być też to, z czym się w Sejmie już spotkaliśmy – dymisja rządu złożona na piśmie. Już taki przypadek w 2011 roku też był w Sejmie procedowany, kiedy premier złożył dymisję na piśmie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu VII kadencji 08.11.2011 r. premier Donald Tusk złożył dymisję swojego rządu na piśmie, którą odczytał Marszałek Senior Józef Zych:

Panie i Panowie! Informuję Wysoką Izbę, że na moje ręce wpłynęło pismo prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska, które pozwolę sobie odczytać: Warszawa, dnia 8 listopada 2011 r. Pan Józef Zych, marszałek senior Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Marszałku! Zgodnie z art. 162 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. składam niniejszym dymisję Rady Ministrów. Podpis: Donald Tusk”.

Swoje zastrzeżenia do takiego sposobu złożenia dymisji zgłosili wtedy Tadeusz Iwiński oraz Ryszard Kalisz.

Małgorzata Sadurska

14 dni pan prezydent i rząd, to jest czas konstytucyjny, ma na zakończenie tych wszystkich formalności z powołaniem nowego rządu

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 154 ust. 1 Konstytucji RP “Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów”.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >