Małgorzata Sadurska w Sygnałach Dnia

20.11.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej pierwsze posiedzenie zwojuje prezydent  w ciągu 30 dni od dnia wyborów, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 98 ust. 3 i 5. Prezydent Andrzej Duda zwołał pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencji na 12 listopada 2015 r., na godz. 13.00.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.