Małgorzata Zwiercan o starzeniu się społeczeństwa polskiego na tle reszty społeczeństw europejskich

30 stycznia 2018 roku podczas posiedzenia sejmu, Małgorzata Zwiercan z Koła Poselskiego Wolni i Solidarni, wypowiedziała się na temat szybkości starzenia się społeczeństwa polskiego, na tle pozostałych społeczeństw europejskich.

Sprawdzone wypowiedzi

Małgorzata Zwiercan

Jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według danych Eurostatu w latach 2007- 2017 odsetek osób w wieku 65 w lat lub wyższym, wzrósł w Polsce o 3,1 punktu procentowego, z 13,4% do 16,5%.  Jest to 11 najszybszy wzrost wśród 37 państw uwzględnionych w badaniu. Taki sam wzrost odnotowało społeczeństwo rumuńskie. Szybciej starzeją się społeczeństwa Liechtensteinu (5,1%), Malty (4,9%), Finlandii (4,4%), Albanii (4,3%), Czech (4,3%), Holandii (4,0%), Danii (3,8%), Portugalii (3,6%), Cypru (3,2%) i Bułgarii (3,1%).

*dane uwzględniają 37 państw europejskich. Kraje UE, EFTA i te kandydujące do UE. 

10 społeczeństw europejskich (spośród 37 uwzględnionych w badaniu, na 46 państw leżących w Europie) starzeje się szybciej niż polskie. 11 pozycja sprawia, że nie można zaliczyć Polski do  państw europejskich, których społeczeństwa starzeją się najszybciej. Wypowiedź uznajemy zatem za fałszywą.

Share The Facts
Małgorzata Zwiercan
Wolni i Solidarni


Jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >