Marcelina Zawisza o żywieniu w szpitalach

5 września na profilu Partii Razem na Facebooku pojawił się wpis poruszający kwestie żywienia w szpitalach m.in. od strony prawnej. Udostępniła go m.in. członkini Zarządu Krajowego Partii Razem Marcelina Zawisza, która odniosła się do tej sprawy również w programie Onet Rano.

 

Sprawdzone wypowiedzi

Marcelina Zawisza

Od 12 lat nie ma rozporządzenia, które regulowałoby to, jak mają one [posiłki w szpitalach – przyp.red.] wyglądać – pomimo tego, że ustawa wymaga takiego rozporządzenia!

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Kwestia posiłków w szpitalach została uregulowana w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zgodnie z art. 72 ust. 6 przywołanej ustawy:

Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania obowiązujące przy prowadzeniu żywienia zbiorowego typu zamkniętego, mając na względzie normy żywienia oraz wymagania zdrowotne.

Zgodnie z informacją o wynikach kontroli żywienia pacjentów w szpitalach przeprowadzonej przez NIK:

Minister Zdrowia nie skorzystał z możliwości, jaką daje art. 72 ust. 6 ustawy o bżż i nie określił – w drodze rozporządzenia – chociażby minimalnych wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia zbiorowego typu zamkniętego, uwzględniających normy żywienia oraz wymagania zdrowotne. W swojej argumentacji zwrócił uwagę głównie na fakultatywny charakter przywołanej delegacji.

Prawdą jest zatem, że Minister Zdrowia nie wydał rozporządzenia dotyczącego minimalnych wymagań wobec żywienia szpitalnego, jednak w świetle przepisów ustawy jest to jedynie delegacja do wydania rozporządzenia o charakterze fakultatywnym, a nie wymóg będący obowiązkiem ministra. Z tego powodu wypowiedź Marceliny Zawiszy uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Marcelina Zawisza
członkini Zarządu Krajowego Partii Razem


Od 12 lat nie ma rozporządzenia, które regulowałoby to, jak mają one [posiłki w szpitalach – przyp.red.] wyglądać – pomimo tego, że ustawa wymaga takiego rozporządzenia!

Marcelina Zawisza

Według Najwyższej Izby Kontroli pacjenci nie otrzymują dziennych norm wapnia, magnezu, żelaza, witamin. Dostają za to 4-krotną dzienną dawkę soli. W diecie brakuje warzyw, owoców, soków.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zarówno notatka, jak i szczegółowy raport z kontroli, do której odwołuje się Partia Razem i Marcelina Zawisza, są udostępnione na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli. Przeprowadzona przez NIK kontrola objęła Ministerstwo Zdrowia, 10 szpitali posiadających własną kuchnię, 10 szpitali korzystających z usług zewnętrznych firm kateringowych i 13 stacji sanitarno-epidemiologicznych.

W ogólnych wnioskach z badania stwierdzono braki podstawowych składników odżywczych w diecie pacjentów. Informacja o wynikach kontroli zawiera infografikę obrazującą niedobory konkretnych składników:

Źródło: NIK, Informacja o wynikach kontroli – Żywienie pacjentów w szpitalach, s. 12.

Autorzy publikacji wskazywali między innymi na nieprawidłowości w postaci zbyt małego udziału warzyw i owoców w dziennej racji pokarmowej (s. 35 Informacji).

W większości szpitali zaobserwowano też znacznie zawyżoną zawartość soli w posiłkach – od 142% do 374% normy (s. 36 Informacji). W szpitalach, gdzie sytuacja była najgorsza, zalecana dzienna dawka została więc przekroczona niemal czterokrotnie.

W świetle przywołanych danych, wypowiedź Marceliny Zawiszy uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Marcelina Zawisza
członkini Zarządu Krajowego Partii Razem


Według NIK pacjenci nie otrzymują dziennych norm wapnia, magnezu, żelaza, witamin. Dostają za to 4-krotną dzienną dawkę soli. W diecie brakuje warzyw, owoców, soków.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >