Marcin Mastalerek dla Super Express TV

28.08.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Jak informuje Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Sportu i Turystyki (na którego czele stała w tym czasie Joanna Mucha) wydało 5,8 mln złotych na sponsorowanie koncertu Madonny, jednakże zarobiło na nim 1,2 mln złotych. Ostatecznie Skarb Państwa dopłacił w związku z tym około 4,6 mln złotych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.