Marek Magierowski w 300polityka w RDC

11.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ryszard Bugaj, od 5 lutego 2009 roku, pełnił funkcję społecznego doradcy w dziedzinie ekonomii przy Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim.

16 października 2015 roku został powołany na członka Narodowej Rady Rozwoju przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Z tej funkcji zrezygnował 11 stycznia 2016 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.